Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Μήνυση για Παρενόχληση

Ολοκληρωμένος Οδηγός για την Υποβολή Καταγγελίας σχετικά με Σεξουαλική Παρενόχληση

Νομικό Πλαίσιο

Στην Ελλάδα, η σεξουαλική παρενόχληση καθορίζεται ως κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά με σεξουαλικό χαρακτήρα, είτε είναι λεκτική, μη λεκτική, είτε σωματική, που παραβιάζει την γενετήσια αξιοπρέπεια του ατόμου. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας, της εκπαίδευσης, του δημόσιου χώρου και του ιδιωτικού χώρου.

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 337, παράγραφος 4, του Ποινικού Κώδικα. Η ποινή γι’ αυτήν την παράβαση είναι φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Επιπλέον, η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί διάκριση λόγω φύλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3896/2010. Αυτή η διάκριση αντίκειται στην αρχή της ισότητας και απαγορεύεται από το Σύνταγμα.

Ποιος Μπορεί να Υποβάλει Καταγγελία

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε έχει υποστεί τέτοια πράξη, ανεξάρτητα από το εάν είναι εργαζόμενος, μαθητής ή φοιτητής.

Πότε Μπορεί να Γίνει Καταγγελία

Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημέρα που συνέβη η πράξη.

Που Μπορεί να Γίνει Καταγγελία

Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης όπου συνέβη η πράξη.

Η αναφορά για σεξουαλική παρενόχληση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 1. Τα στοιχεία του μηνυτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).
 2. Τα στοιχεία του κατηγορούμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).
 3. Περιγραφή της πράξης της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 4. Ημερομηνία και τόπος τέλεσης της πράξης.
 5. Μάρτυρες της πράξης (εάν υπάρχουν).

Οι συνέπειες της καταδίκης για σεξουαλική παρενόχληση περιλαμβάνουν:

 1. Φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
 2. Αναστολή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή της επαγγελματικής δραστηριότητας του κατηγορούμενου.
 3. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του θύματος.
Διαβάστε Επίσης  Παραγραφή αδικημάτων - Ποινικός κώδικας

Εναλλακτικές λύσεις στην ποινική δίωξη περιλαμβάνουν:

 1. Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 2. Προσφυγή στο πειθαρχικό όργανο της εταιρείας στην οποία εργάζεται.
 3. Προσφυγή στο συμβούλιο επίλυσης διαφορών.

Συμβουλές για την υποβολή μήνυσης περιλαμβάνουν την αναζήτηση νομικής συμβουλής από έναν δικηγόρο, ο οποίος θα βοηθήσει στην κατανόηση των δικαιωμάτων και την κατάλληλη υποβολή της μήνυσης. Ο δικηγόρος επίσης μπορεί να υποστηρίξει το θύμα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα