Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Μεταγραφή συμβολαίου στο κτηματολόγιο

Ο αναλυτικός οδηγός για τη μεταγραφή συμβολαίου στο Κτηματολόγιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Συλλογή Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

 • Συλλογή του πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του συμβολαίου.
 • Παρουσίαση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για ακίνητα μεταβιβαζόμενα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
 • Προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας (τοπογραφικού διαγράμματος ή τίτλου κτηματικής ιδιοκτησίας).
 • Συμπλήρωση αίτησης μεταγραφής και δήλωσης Ν. 1599/1986.
 • Προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Εάν χρειάζεται, πληρεξούσιο ή ειδικό πληρεξούσιο.
 • Πληρωμή τελών μεταγραφής και χαρτοσήμου.

Βήμα 2: Επιλογή Τρόπου Υποβολής

 • Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Κτηματολογίου και των κωδικών Taxisnet.
 • Αυτοπροσώπως στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Κτηματολογικό Κέντρο.
 • Μέσω πληρεξούσιου, εάν ο δικηγόρος σας υποβάλει την αίτηση εξ ονόματός σας.

Βήμα 3: Υποβολή Αίτησης & Δικαιολογητικών

 • Ηλεκτρονική υποβολή με σύνδεση στον ιστότοπο του Κτηματολογίου και χρήση κωδικών Taxisnet.
 • Αυτοπροσώπως με ραντεβού στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Κτηματολογικό Κέντρο.

Βήμα 4: Έλεγχος & Οριστικοποίηση Μεταγραφής

 • Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών από το Κτηματολόγιο.
 • Οριστικοποίηση μεταγραφής και καταχώριση στο Κτηματολόγιο, εφόσον όλα είναι εντάξει.

Βήμα 5: Παραλαβή Πιστοποιητικού Μεταγραφής

 • Ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Κτηματολογίου ή αυτοπροσώπως από το αρμόδιο γραφείο ή κέντρο.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο υποβολής, την πληρότητα των δικαιολογητικών και το φόρτο εργασίας του Κτηματολογικού Γραφείου ή Κέντρου. Η νομοθεσία που ρυθμίζει τη μεταγραφή συμβολαίου στο Κτηματολόγιο περιλαμβάνει τον Κτηματολογικό Κώδικα (ν. 2664/1998), τον Κώδικα Κτηματολογίου (ν. 4512/2018) και σχετικές υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα.

Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνήθως επεξεργάζονται ταχύτερα από ό,τι οι αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως.

Επιπλέον, η πληρότητα των δικαιολογητικών επηρεάζει επίσης το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία της αίτησης. Αν η αίτηση είναι πλήρης και δεν υπάρχουν ελλείψεις, τότε η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα.

Διαβάστε Επίσης  Τα είδη της σωματικής βλάβης και πως τα ξεχωρίζουμε

Επίσης, ο φόρτος εργασίας του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή Κέντρου είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τον χρόνο διεκπεραίωσης. Εάν το γραφείο είναι υπερφορτωμένο, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην επεξεργασία της αίτησης.

Για να λάβετε μια πιο ακριβή εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης της αίτησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Κέντρο. Αυτό θα σας δώσει μια καλύτερη ιδέα για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα