Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Λάθος δήλωση στο κτηματολόγιο

Οδηγός για τη Διόρθωση Λανθασμένων Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο: Λεπτομερείς Οδηγίες

Βήμα 1: Εντοπισμός του Σφάλματος

Πριν προχωρήσετε, είναι σημαντικό να εντοπίσετε το είδος του λάθους που υπάρχει στην κτηματολογική σας δήλωση. Συνήθη λάθη περιλαμβάνουν:

Στοιχεία Ιδιοκτήτη: Εσφαλμένο όνομα, ΑΦΜ, διεύθυνση. Στοιχεία Ακινήτου: Εσφαλμένη τοποθεσία, εμβαδόν, όρια, τίτλος κτήσης. Δικαιώματα: Μη αναγραφόμενα δικαιώματα (π.χ. επικαρπία), εσφαλμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Βήμα 2: Επιλογή Διαδικασίας Διόρθωσης

Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες για τη διόρθωση λαθών στο Κτηματολόγιο:

  1. Διόρθωση Εμφανούς Λάθους:

Αφορά τυπικά λάθη που είναι εύκολα αντιληπτά, όπως γραφικά λάθη στο όνομα. Διορθώνεται άμεσα και χωρίς επιπλέον κόστος από το Κτηματολογικό Γραφείο, χωρίς ανάγκη αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης εμφανούς λάθους ηλεκτρονικά ή απευθείας στο Κτηματολογικό Γραφείο.

  1. Διόρθωση με Αίτηση:

Αφορά πιο σημαντικά λάθη, όπως εσφαλμένο εμβαδόν ακινήτου. Πραγματοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Κτηματολογικό Γραφείο. Απαιτεί την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το λάθος. Συνοδεύεται από την καταβολή δικαίου παραβολής ύψους 5 ευρώ.

Βήμα 3: Συλλογή Απαραίτητων Δικαιολογητικών

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαφέρουν ανάλογα με το είδος του λάθους. Συνήθως περιλαμβάνουν:

Πιστοποιητικό Έρευνας Κτηματολογίας. Τίτλος Κτήσης (π.χ. σύμβαση αγοραπωλησίας, δωρεά). Τοπογραφικό Διάγραμμα. Βεβαίωση Μηχανικού. Πιστοποιητικό Γέννησης. Αστυνομική Ταυτότητα.

Βήμα 4: Υποβολή Αίτησης Διόρθωσης

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης:

Ηλεκτρονικά: μέσω του Κτηματολογίου (https://www.ktimatologio.gr/), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας στο Taxisnet. Προσέρχοντας Αυτοπροσώπως στο Κτηματολογικό Γραφείο: το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή του ακινήτου.

Βήμα 5: Εξέταση της Αίτησης

Το Κτηματολογικό Γραφείο εξετάζει την αίτηση και τα παρεχόμενα δικαιολογητικά.

Εάν η αίτηση εγκριθεί: το λάθος διορθώνεται και γίνεται ενημέρωση της κτηματολογικής καταχώρισης. Εάν η αίτηση απορριφθεί: λαμβάνετε αιτιολογημένη απόρριψη με επεξήγηση.

Διαβάστε Επίσης  Άρθρο 231 – Λιπομαρτυρία στο ακροατήριο

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα