Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα

Τι σημαίνουν τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα;

Στον ελληνικό ποινικό κώδικα, τα αδικήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα και τα κατ’ έγκληση διωκόμενα. Τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα είναι εκείνα που η ποινική δίωξη μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα από τον εισαγγελέα, χωρίς την ανάγκη καταγγελίας από τον παθόντα ή άλλο πρόσωπο. Αντίθετα, τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα απαιτούν καταγγελία από τον παθόντα ή άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον.

Ποια αδικήματα υπάγονται στην κατηγορία των κατ’ έγκληση διωκόμενων αδικημάτων;

Τα αδικήματα που καταγγέλλονται και διώκονται κατ’ έγκληση καθορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα και ειδικούς ποινικούς νόμους. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα περιλαμβάνουν:

 1. Παραβάσεις των κανόνων περί αθλητισμού.
 2. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
 3. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.
 4. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας.
 5. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.
 6. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας της οικογένειας.
 7. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας.

Πώς γίνεται η καταγγελία ενός κατ’ έγκληση διωκόμενου αδικήματος;

Για να καταγγείλετε ένα κατ’ έγκληση διωκόμενο αδίκημα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε διάφορες αρχές, όπως:

 1. Στην Αστυνομία, όπου μπορείτε να καταθέσετε μια αναφορά για το αδίκημα.
 2. Στην Εισαγγελία, όπου μπορείτε να καταθέσετε καταγγελία στον εισαγγελέα.
 3. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Εφετών, ανάλογα με το βαθμό του αδικήματος και τη δικαιοδοσία τους.

Η καταγγελία αποτελεί την ενέργεια με την οποία ενημερώνετε τις αρχές για το αδίκημα και ξεκινά την διαδικασία της ποινικής δίωξης.

Το κείμενο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το όνομα και τη διεύθυνση του καταγγέλλοντα, καθώς και την ιδιότητά του.
 • Το όνομα και τη διεύθυνση του παθόντα, καθώς και την ιδιότητά του.
 • Τον τύπο του εγκλήματος που αναφέρεται.
 • Τα γεγονότα που αποτελούν το εγκληματικό περιστατικό.
 • Οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει ο καταγγέλλων.
Διαβάστε Επίσης  Άρση περιοριστικών όρων διαδικασία - Άρθρο 286

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κατ’ έγκληση διωκόμενων αδικημάτων:

Πλεονεκτήματα:

 1. Παρέχουν στον παθόντα την ευκαιρία να αποφασίσει αν θέλει να ξεκινήσει τη διαδικασία ποινικής δίωξης.
 2. Μπορεί να συμβάλουν σε μια πιο αποτελεσματική δίωξη, καθώς ο παθών έχει κίνητρο να συνεργαστεί με τις αρχές και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Μειονεκτήματα:

 1. Ενδέχεται να οδηγήσουν σε αδικίες, καθώς η ποινική δίωξη εξαρτάται από τη θέληση του παθόντα.
 2. Μπορεί να δυσχεράνουν τη δίωξη αδικημάτων που έχουν θύματα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή που φοβούνται αντίποινα από τον δράστη.

Συμπερασματικά, τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα έχουν τα πλεονεκτήματά τους, αλλά επίσης φέρουν και ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή τους.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα