Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

ΚΑΕΚ Ακινήτου – Διάταξη ψηφίων – Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

Ο αριθμός Κωδικός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι ένας δωδεκαψήφιος αριθμός που αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο κάθε οικόπεδο ή γεωτεμάχιο στην Ελλάδα. Η δομή του ΚΑΕΚ έχει την ακόλουθη σημασία όσον αφορά την περιγραφή του ακινήτου:

  1. Οι δύο πρώτοι αριθμοί καθορίζουν τον νομό όπου βρίσκεται το ακίνητο.
  2. Οι τρεις αριθμοί που ακολουθούν προσδιορίζουν τον δήμο ή την κοινότητα εντός του νομού.
  3. Οι δύο επόμενοι αριθμοί αναφέρονται στον κτηματολογικό τομέα.
  4. Οι δύο επόμενοι αριθμοί αναφέρονται στην κτηματολογική ενότητα.
  5. Τα τρία τελευταία ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

Για παράδειγμα, ένας ΚΑΕΚ 19 047 54 04 003 υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στον νομό Θεσσαλονίκης (19), στον δήμο Καλαμαριάς (047), στον κτηματολογικό τομέα Αρετσούς (54), στην κτηματολογική ενότητα 04 και έχει αύξοντα αριθμό 3 (003) εντός της ενότητας.

Η διάταξη των ψηφίων στον ΚΑΕΚ εξυπηρετεί την ευκολότερη εύρεση πληροφοριών σχετικά με ακίνητα στο Κτηματολόγιο, βασιζόμενη στη γεωγραφική τους τοποθεσία.

Για την αναγνώριση των ακινήτων, ο ΚΑΕΚ αποτελεί τον μοναδικό αριθμό που αναγνωρίζει ένα γεωτεμάχιο στο Κτηματολόγιο. Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Κτηματολόγιο πρέπει να περιέχει τον ΚΑΕΚ του ακινήτου για να είναι έγκυρο. Επίσης, κατά την καταχώριση δικαιωμάτων στα ακίνητα, κάθε δικαίωμα καταχωρίζεται με τον αντίστοιχο ΚΑΕΚ του ακινήτου.

Η διάταξη των ψηφίων του ΚΑΕΚ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση και τη διαχείριση των ακινήτων στο Κτηματολόγιο. Αυτό επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες όπως τοπογραφικά στοιχεία, κατόψεις, βάρη, δικαιώματα τρίτων, και πολλά άλλα στοιχεία που σχετίζονται με το ακίνητο. Επιπλέον, το Κτηματολόγιο αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του υποθηκοφυλακείου και προσφέρει μια ενημερωμένη και πλήρη εικόνα του ακινήτου, επιτρέποντας τον νομικό έλεγχο και την εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.

Διαβάστε Επίσης  To κατ' αντιδικία διαζύγιο.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα