Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εξώδικο για κοινόχρηστα

Το έγγραφο για την αίτηση πληρωμής κοινοχρηστικών είναι ένα διακανονισμός που χρησιμοποιείται για να ζητήσει από κάποιον να καταβάλει τα ποσά που οφείλει για τα κοινοχρηστικά έξοδα.

Αυτό το έγγραφο πρέπει να είναι νόμιμο και πρέπει να περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να έχει νομική ισχύ.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

  1. Το όνομα και η διεύθυνση του υποχρεωμένου.
  2. Το όνομα και η διεύθυνση του δικαιούχου.
  3. Η κοινότητα ιδιοκτητών όπου ανήκουν τα κοινοχρηστικά.
  4. Τα ποσά που οφείλονται, με λεπτομερή αναφορά.
  5. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καταβληθούν τα χρέη.
  6. Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης της προθεσμίας.

Το έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στον υποχρεωμένο με απόδειξη παράδοσης. Αυτή η απόδειξη είναι ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι ο υποχρεωμένος έλαβε το έγγραφο. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή που εκδίδει το έγγραφο.

Εάν ο υποχρεωμένος δεν εξοφλήσει τα χρέη του εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο έγγραφο, ο δικαιούχος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υποβολή αγωγής και την κατάθεσή της στο αρμόδιο δικαστήριο.

Στην περίπτωση που ο υποχρεωμένος καταβάλει τα χρέη του εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο, ο δικαιούχος πρέπει να εκδώσει μια βεβαίωση εξόφλησης. Η βεβαίωση εξόφλησης είναι ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι ο υποχρεωμένος κατέβαλε τα χρέη του.

Κάποια από τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την σύνταξη εξώδικου για κοινόχρηστα περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Συγκέντρωση αποδείξεων πληρωμής: Απαιτείται η συλλογή των αποδείξεων πληρωμής που αφορούν τα κοινόχρηστα που χρωστάει ο ιδιοκτήτης που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.
  2. Επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη: Συνήθως, προτού προχωρήσετε σε νομικές ενέργειες, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη για να τον ενημερώσετε για το οφειλόμενο χρέος και να ζητήσετε την πληρωμή του.
  3. Σύνταξη και υποβολή εξώδικου: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται να πληρώσει ή να ανταποκριθεί, μπορείτε να συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο και να αιτηθείτε την υποβολή εξωδίκου στον οφειλέτη. Το εξώδικο είναι ένα νομικό έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες του χρέους και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει.
  4. Μετά την υποβολή του εξωδίκου: Αφού υποβληθεί το εξώδικο και παρέλθει ο προθεσμιακός χρόνος, θα πρέπει να ξεκινήσετε νομικές ενέργειες, όπως την έκδοση διαταγής πληρωμής ή την κίνηση αγωγής κατά του οφειλέτη. Αυτό θα σας επιτρέψει να προβείτε σε διάφορες ενέργειες, όπως την κατάσχεση της περιουσίας του ιδιοκτήτη ή την κατάσχεση των εσόδων του.
Διαβάστε Επίσης  Ίδρυση Σωματείου

Επισημαίνουμε ότι το παραπάνω είναι ένα υποδειγματικό κείμενο εξωδίκου που περιέχει κάποια από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε με έναν ειδικό νομικό για την προετοιμασία και την υποβολή του εξωδίκου σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τις συγκεκριμένες συνθήκες της υπόθεσής σας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα