Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εξώδικο από τη ΔΕΗ

Το εξώδικο από τη ΔΕΗ αντιπροσωπεύει έναν επίσημο τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας με έναν πελάτη της που έχει οφειλές προς αυτή.

Σε αυτό το έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος του χρέους, τις χρονικές προθεσμίες πληρωμής, και τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη πληρωμής.

Ο βασικός σκοπός του εξωδίκου από τη ΔΕΗ είναι να ενημερώσει τον πελάτη για την υπάρχουσα οφειλή του και να τον καλέσει να την εξοφλήσει. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ανταποκριθεί, η εταιρεία μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα, όπως τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Οσον αφορά τα στοιχεία που περιέχονται στο εξώδικο από τη ΔΕΗ, αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Τα στοιχεία του πελάτη, περιλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης του.
  2. Το ποσό του χρέους που οφείλεται στη ΔΕΗ.
  3. Τις ημερομηνίες που πρέπει να πληρωθεί το χρέος.
  4. Τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη πληρωμής.

Για να ανταποκριθείτε σε ένα εξώδικο από τη ΔΕΗ, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται και να αποφασίσετε εάν θα καταβάλετε το χρέος ή όχι. Εάν αποφασίσετε να το καταβάλετε, πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Εάν δυσκολεύεστε να καταβάλετε το ποσό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΔΕΗ για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Σημειώστε ότι η ανταπόκρισή σας στο εξώδικο είναι σημαντική, καθώς μπορεί να έχει συνέπειες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την οικονομική σας κατάσταση.

Η νομοθεσία που αφορά τα εξώδικα από τη ΔΕΗ βασίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠοΔ). Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η ΔΕΗ επιτρέπεται να αποστείλει εξώδικο σε έναν πελάτη της, μόνον εάν οφείλει ποσό που υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Διαβάστε Επίσης  Eξώδικο για λήξη μίσθωσης

Στο εξώδικο πρέπει να αναγράφονται σαφώς το ποσό του χρέους, ο τρόπος πληρωμής και ο χρόνος που παραχωρούνται για την εξόφλησή του. Επίσης, πρέπει να δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλει το χρέος του.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να απαντήσει στο εξώδικο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Εάν αγνοήσει το εξώδικο, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω μέτρα, όπως η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εάν λάβετε ένα εξώδικο από τη ΔΕΗ, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο και να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις και τις επιπτώσεις που περιέχει. Αν συμφωνείτε με τους όρους, πρέπει να καταβάλετε το χρέος σας το συντομότερο δυνατόν. Αν διαφωνείτε, πρέπει να απαντήσετε στο εξώδικο εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε να καταβάλετε το χρέος.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την εξόφληση των οφειλών σας στη ΔΕΗ, μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο για να σας καθοδηγήσει σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα