Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ΕΜΡΟ) αποτελεί μια διαδικασία που στοχεύει στη ρύθμιση οφειλών προς δημόσιους φορείς, τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών.

Στόχος του είναι να παρέχει μια λύση εκτός δικαστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση οφειλών, τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις.

Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του ΕΜΡΟ περιλαμβάνουν οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών.

Για να ενταχθεί κάποιος στον ΕΜΡΟ, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ανωτέρω αναφερθέντες φορείς και να μην έχει ήδη ρυθμίσει οφειλές με παρόμοιους μηχανισμούς στο παρελθόν.

Η αίτηση για ΕΜΡΟ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας και απαιτείται η χρήση κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet και στοιχείων τραπεζικής κατάθεσης.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία και ενημερώνει τον αιτούντα για την ενδεχόμενη ένταξη στο πρόγραμμα. Εάν εγκριθεί η αίτηση, παρέχεται μια πρόταση ρύθμισης που περιλαμβάνει το ποσό της οφειλής, τις δόσεις, το επιτόκιο και τη μηνιαία δόση.

Πριν αποδεχτεί κανείς την πρόταση ρύθμισης, είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως τους όρους και να διασφαλίσει ότι η μηνιαία δόση είναι βιώσιμη για τον προϋπολογισμό του. Συνιστάται επίσης να ζητηθεί νομική και οικονομική συμβουλή από ειδικούς πριν αποδεχτεί οποιαδήποτε πρόταση.

Οι επιπτώσεις της μη τήρησης των όρων της ρύθμισης είναι οι εξής:

Αν δεν τηρήσετε τους όρους της ρύθμισης, αυτή θα λήξει και τα οφέλη που είχατε θα χαθούν, ενώ οι οφειλές σας θα επανέλθουν σε κατάσταση ληξιπρόθεσμων.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθούν στην περίπτωσή σας τα ακόλουθα:

  • Πρόστιμα
  • Τόκοι υπερημερίας
  • Αναγκαστική εκτέλεση
Διαβάστε Επίσης  Κτήση της νομής με κληρονομική διαδοχή κατ΄άρθρον 983 ΑΚ

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

  • Μην βιαστείτε να αποδεχτείτε μια πρόταση ρύθμισης.
  • Συγκρίνετε προσεκτικά την προσφερόμενη ρύθμιση με άλλες διαθέσιμες λύσεις στην αγορά.
  • Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.
  • Ζητήστε βοήθεια από εξειδικευμένους επαγγελματίες, αν απαιτείται.

Τέλος, θυμηθείτε ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη λύση για τη διαχείριση του ιδιωτικού σας χρέους, αλλά είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για τις διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα