Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ο επικαρπωτής μπορεί να πουλήσει το ακίνητο

Ο επικαρπωτής έχει το δικαίωμα να πωλήσει το ακίνητο που είναι αρμόδιος να διαχειρίζεται, αλλά όχι την απόλυτη ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πώλησης υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς και υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 1117, ο επικαρπωτής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην πώληση της επικαρπίας.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 1122, ο επικαρπωτής πρέπει να διατηρεί την ουσιαστική αξία του ακινήτου.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 1154, ο επικαρπωτής ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν λόγω απάτης ή σοβαρής αμέλειας.

Η επικαρπία του ακινήτου κατά κανόνα είναι αμεταβίβαστη, όπως ορίζεται από το άρθρο 1166 του Αστικού Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι ο επικαρπωτής δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα της επικαρπίας σε τρίτο πρόσωπο, ούτε με σύμβαση, ούτε με κληρονομιά.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:

 • Συμφωνία: Εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του επικαρπωτή και του αντιδικαιούχου, η επικαρπία μπορεί να μεταβιβαστεί.
 • Διαθήκη: Ο επικαρπωτής μπορεί να κληροδοτήσει την επικαρπία σε τρίτο πρόσωπο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η άσκηση της επικαρπίας μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο, παρόλο που η επικαρπία αυτή αυτοδιατηρείται. Στον κληρονόμο μεταβιβάζονται όλες οι περιουσιακές σχέσεις και υποχρεώσεις του κληρονομούμενου.

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου οι περιουσιακές σχέσεις του κληρονομούμενου δεν περνούν αυτόματα στον κληρονόμο. Ας εξετάσουμε μερικές από αυτές:

 1. Δικαιώματα που λήγουν με τον θάνατο: Ορισμένα δικαιώματα που σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του κληρονομούμενου, όπως η γονική μέριμνα, η επικαρπία και άλλα, λήγουν με το θάνατό του και δεν μεταβιβάζονται στους κληρονόμους.
 2. Αιρέσεις: Αιρέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ώρα του θανάτου του κληρονομούμενου, δεν μεταβιβάζονται στους κληρονόμους.
 3. Προσωπικές υποχρεώσεις: Προσωπικές υποχρεώσεις του κληρονομούμενου, όπως οι διατροφές, δεν μεταβιβάζονται στους κληρονόμους.
Διαβάστε Επίσης  Αδικοπραξία: Ορισμός, Στοιχεία, & Νομοθεσία

Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • Κληρονομική διαδοχή: Μπορεί να γίνει μέσω διαθήκης ή εξ’ αδιαθέτου, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου ή της διαθήκης.
 • Αποδοχή κληρονομιάς: Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την κληρονομιά.
 • Κληρονομικός φόρος: Η κληρονομία υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται ανάλογα με την αξία της και το βαθμό συγγένειας μεταξύ του κληρονομούμενου και του κληρονόμου.

Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται, όπως η διατήρηση της ουσίας του ακινήτου και η προστασία των δικαιωμάτων του ψιλού κυρίου.

Τέλος, η πώληση της επικαρπίας έχει συνέπειες όπως η μεταβίβαση της στον αγοραστή και η διατήρηση των υποχρεώσεων του επικαρπωτή.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα