Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Δικηγόρος για πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων

Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται στον κανονισμό πειθαρχίας, ο οποίος καθορίζεται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΚΚΔΥ), σύμφωνα με τον Νόμο 3528/2007. Αυτός ο κώδικας δημιουργήθηκε από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004.

Σύμφωνα με τον ΚΚΔΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον νόμο, τους υπηρεσιακούς κανονισμούς και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων, οι δημόσιοι υπάλληλοι υφίστανται πειθαρχική δίωξη.

Η πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων διενεργείται από πειθαρχικές αρχές, που είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια. Αυτά τα συμβούλια έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλλουν πειθαρχικές κυρώσεις, όπως επίπληξη, προσωρινή απομάκρυνση από τα καθήκοντα, αναστολή και απόλυση.

Σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης δημοσίου υπαλλήλου, είναι σημαντικό να ζητήσει νομική συνδρομή από έναν δικηγόρο. Ο δικηγόρος μπορεί να βοηθήσει τον δημόσιο υπάλληλο να κατανοήσει τα δικαιώματά του και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας.

Όσον αφορά τους ειδικούς δικηγόρους για τις πειθαρχικές υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων, αυτοί είναι δικηγόροι που έχουν εξειδικευτεί στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Κατέχουν ειδικές γνώσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που αφορούν τις πειθαρχικές υποθέσεις αυτής της κατηγορίας και μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη νομική συνδρομή.

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι που ασχολούνται με πειθαρχικά θέματα δημοσίων υπαλλήλων παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:

 1. Συμβουλευτική σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πειθαρχίας.
 2. Εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών πειθαρχίας.
 3. Σύνταξη υπομνημάτων και αιτήσεων ενώπιον των πειθαρχικών αρχών.
 4. Παρακολούθηση της πειθαρχικής διαδικασίας και παροχή ενημέρωσης στον δημόσιο υπάλληλο.
 5. Εκπροσώπηση ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων.
Διαβάστε Επίσης  Διαφορά μεταξύ μήνυσης, έγκλησης και αγωγής.

Για να βρείτε έναν ειδικό δικηγόρο για πειθαρχικά θέματα δημοσίων υπαλλήλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους εξής τρόπους:

 1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο: Μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο για δικηγόρους που εξειδικεύονται στο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων στην περιοχή σας.
 2. Συμβουλευτείτε τον σύλλογο δικηγόρων: Επικοινωνήστε με τον τοπικό σύλλογο δικηγόρων και ζητήστε συστάσεις για εξειδικευμένους δικηγόρους σε αυτό τον τομέα.
 3. Ζητήστε συστάσεις: Ερωτήστε φίλους, συνεργάτες ή γνωστούς που ενδέχεται να έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια θέματα για συστάσεις σχετικά με δικηγόρους.

Ορισμένα από τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη συμπεριλαμβάνουν:

 1. Εμπειρία: Βεβαιωθείτε ότι ο δικηγόρος έχει εμπειρία στον τομέα του πειθαρχικού δικαίου για δημόσιους υπαλλήλους. Η προϋπηρεσία του σε παρόμοιες υποθέσεις είναι σημαντική.
 2. Εξειδίκευση: Βεβαιωθείτε ότι ο δικηγόρος είναι εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο είδος πειθαρχικών υποθέσεων που αντιμετωπίζετε. Κάποιοι δικηγόροι είναι περισσότερο εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα πεδία του πειθαρχικού δικαίου.
 3. Επικοινωνία: Είναι σημαντικό να έχετε καλή επικοινωνία με τον δικηγόρο σας. Ο δικηγόρος πρέπει να είναι ικανός να εξηγήσει τα πάντα σαφώς και να σας κρατά ενήμερους για την πορεία της υπόθεσης.
 4. Εμπιστοσύνη: Πρέπει να νιώθετε εμπιστοσύνη προς τον δικηγόρο σας. Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική για να συνεργαστείτε αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσετε την υπόθεσή σας με επιτυχία.

Συνοψίζοντας, η επιλογή ενός εξειδικευμένου και αξιόπιστου δικηγόρου για πειθαρχικά θέματα δημοσίων υπαλλήλων είναι κρίσιμη για την επιτυχή αντιμετώπιση της υπόθεσής σας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα