Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ειδικό πληρεξούσιο σε δικηγόρο

Ένα ειδικό πληρεξούσιο σε δικηγόρο στην Ελλάδα αναφέρεται σε ένα έγγραφο που επιτρέπει σε έναν εξουσιοδοτούντα να εξουσιοδοτήσει έναν δικηγόρο να ενεργήσει εξ ονόματός του σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή πράξεις. Για να είναι έγκυρο αυτό το πληρεξούσιο, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Πρέπει να είναι έγγραφο.
 2. Πρέπει να φέρει τις υπογραφές του εντολέα και του πληρεξούσιου δικηγόρου.
 3. Πρέπει να περιλαμβάνει την υπογραφή του δικηγόρου που συνέταξε το προσχέδιο.
 4. Πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τις συγκεκριμένες υποθέσεις ή πράξεις για τις οποίες ο πληρεξούσιος δικηγόρος εξουσιοδοτείται.
 5. Πρέπει να συνταχθεί και να υπογραφεί από ένα συμβολαιογράφο.

Αυτό το ειδικό πληρεξούσιο επιτρέπει στον πληρεξούσιο δικηγόρο να ενεργεί εξ ονόματος του εντολέα του, εκτελώντας τις ενέργειες που αναφέρονται στο έγγραφο.

Το ειδικό πληρεξούσιο μπορεί να χορηγηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως:

 1. Για την εκπροσώπηση του εντολέα σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες.
 2. Για την υπογραφή συμβάσεων ή άλλων εγγράφων.
 3. Για την πραγματοποίηση εγγραφικών ή άλλων ενεργειών σε ακίνητα.
 4. Για την αγορά ή πώληση ακινήτων.
 5. Για την εκπροσώπηση του εντολέα σε εταιρικές υποθέσεις.

Η διαδικασία για την έκδοση ειδικού πληρεξουσίου σε δικηγόρο στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Ο εντολέας επισκέπτεται ένα δικηγόρο και εξηγεί τον σκοπό για τον οποίο χρειάζεται το πληρεξούσιο.
 2. Ο δικηγόρος συντάσσει το προσχέδιο του πληρεξουσίου και το παραπέμπει στον συμβολαιογράφο για τη σύνταξη και υπογραφή του.
 3. Ο εντολέας υπογράφει το πληρεξούσιο.
 4. Ο πληρεξούσιος υπογράφει επίσης το πληρεξούσιο.
 5. Ο δικηγόρος προσθέτει την υπογραφή του στο πληρεξούσιο.

Το εξουσιοδοτικό έγγραφο γίνεται νόμιμο από τη στιγμή που υπογράφεται από τον ανατάχθηκαν και τον δικαιούχο, πάντα εφόσον εκδοθεί με τη συνδρομή του συμβολαιογράφου. Η διάρκεια ισχύος του μπορεί να καθοριστεί από τον ανατάχθηκα, αλλά αν δεν υπάρχει καθορισμένη περίοδος, η ισχύς του εξουσιοδοτικού έγγραφου διαρκεί ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής του.

Διαβάστε Επίσης  Η δικαστική απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας

Το ειδικό εξουσιοδοτικό έγγραφο προς δικηγόρο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που επιτρέπει στον ανατάχθηκα να αντιμετωπίσει διάφορες νομικές και διοικητικές υποθέσεις. Συνιστάται να συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι το εξουσιοδοτικό έγγραφο που εκδίδεται είναι προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ειδικό εξουσιοδοτικό έγγραφο διαφοροποιείται από το γενικό, καθώς το γενικό παρέχει ευρύτερη εξουσιοδότηση για διάφορες ενέργειες και νομικές διαδικασίες, ενώ το ειδικό εξουσιοδοτικό περιορίζεται σε συγκεκριμένες και περιορισμένες διαδικασίες.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα