Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Δήλωση Θανάτου στο Κτηματολόγιο

Οι ακόλουθες είναι οι διαδικασίες για τη δήλωση θανάτου στο Κτηματολόγιο:

Ηλεκτρονική Δήλωση Θανάτου

Προϋποθέσεις:

 • Κωδικοί Taxisnet του αιτούντα.
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση Ενημέρωσης Κτηματολογίου σε περίπτωση θανάτου”, διαθέσιμο στον ιστότοπο https://www.ktimatologio.gr/.
 • Ψηφιακό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Βήματα:

 1. Σύνδεση στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (https://www.ktimatologio.gr/) με τους κωδικούς Taxisnet.
 2. Επιλογή “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” -> “Δήλωση Ενημέρωσης Κτηματολογίου σε περίπτωση θανάτου”.
 3. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας με τα στοιχεία του θανόντος, του αιτούντος και των ακινήτων.
 4. Επισύναψη ψηφιακής ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 5. Υποβολή της δήλωσης.

Δήλωση Θανάτου με Φυσική Παρουσία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-δήλωση “Δήλωση Ενημέρωσης Κτηματολογίου σε περίπτωση θανάτου” (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος.
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (εάν ο αιτών δεν είναι κληρονόμος).
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του αιτούντος (π.χ. πληρεξούσιο, κληρονομικό).

Διαδικασία:

 1. Επισκέπτεστε το κατάλληλο Κτηματολογικό Γραφείο με τα αναγκαία έγγραφα.
 2. Υποβάλλετε την αίτηση-δήλωση και τα απαραίτητα έγγραφα.
 3. Πληρώνετε το τέλος (εάν απαιτείται).
 4. Λαμβάνετε βεβαίωση υποβολής της δήλωσης.

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Η υποβολή της δήλωσης θανάτου στο Κτηματολόγιο πρέπει να γίνει εντός ενός μήνα από την ημερομηνία του θανάτου.
 • Η μη υποβολή εντός της προθεσμίας μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο.
 • Εάν υπάρχει διαθήκη, απαιτείται η προσκόμισή της.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (https://www.ktimatologio.gr/).
Διαβάστε Επίσης  Πολιτικός γάμος

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα