Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Τι Σημαίνει

Η πρόταση “δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω” αναφέρεται σε έναν δικηγόρο που έχει αναδειχθεί στον υψηλότερο βαθμό της δικηγορικής καριέρας στην Ελλάδα. Ο Άρειος Πάγος είναι το υψηλότερο δικαστήριο της χώρας, και οι δικηγόροι που έχουν αναδειχθεί σε αυτόν έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους πελάτες τους σε όλα τα επίπεδα των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Άρειου Πάγου.

Για να προαχθεί ένας δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, πρέπει να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του να έχει πτυχίο στον νόμο από ελληνικό πανεπιστήμιο, να έχει τουλάχιστον 9 χρόνια πρακτικής εμπειρίας ως δικηγόρος και να έχει επιδείξει εξαιρετική επαγγελματική ικανότητα και επιστημονική κατάρτιση. Η προαγωγή αυτή αποφασίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και Πειραιώς, μετά από αίτηση του δικηγόρου που ενδιαφέρεται.

Η προαγωγή σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω αποτελεί μεγάλη τιμή και αναγνώριση της επαγγελματικής ικανότητας και της εμπειρίας ενός δικηγόρου. Επιπλέον, δείχνει τη δυνατότητά του να εκπροσωπεί τους πελάτες του σε πολύ υψηλού επιπέδου νομικές υποθέσεις.

Για να προαχθεί ένας δικηγόρος σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, απαιτούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Πρέπει να έχει εγγραφεί στον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο για τουλάχιστον εννιά (9) χρόνια.
  2. Πρέπει να έχει ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου από την ημερομηνία της εγγραφής του στον Δικηγορικό Σύλλογο.
  3. Πρέπει να έχει επιδείξει επιτυχία και ικανότητα στο δικηγορικό του έργο.

Η διαδικασία προαγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση στον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο και παρέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  2. Ο Δικηγορικός Σύλλογος συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την εξέταση της αίτησης.
  3. Η επιτροπή αξιολογεί τα δικαιολογητικά του δικηγόρου και συντάσσει έκθεση που αφορά την ικανότητά του να προαχθεί.
  4. Η έκθεση της επιτροπής προωθείται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Α.Δ.Σ.) για τελική αξιολόγηση και απόφαση.
Διαβάστε Επίσης  Αγωγή για φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Τα καθήκοντα του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω περιλαμβάνουν το δικαίωμα να εκπροσωπεί πελάτες του σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό σημαίνει ότι έχει την εξουσία να εκπροσωπεί τους πελάτες του σε διάφορες νομικές διαφορές, από απλές αστικές υποθέσεις μέχρι πολύπλοκες ποινικές υποθέσεις και υποθέσεις δημοσίου δικαίου.

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική πορεία, ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών καριέρων. Μπορεί να εργαστεί ως δικηγόρος σε ιδιωτικές εταιρείες, σε δημόσιους οργανισμούς, σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και να ασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη νομική δραστηριότητα.

Συνολικά, η προαγωγή στη θέση του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω αποτελεί σημαντική επαγγελματική επιτυχία για ένα δικηγόρο, αναγνωρίζοντας την ικανότητά του να παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες και να συμβάλλει στην προώθηση της δικαιοσύνης.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα