Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διεκδίκηση ηθικής βλάβης – Ποσά για ψυχική οδύνη

Αρχικά, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ηθική ζημία αντιπροσωπεύει μια μη-υλική βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση. Ωστόσο, η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα της χορήγησης χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής ζημίας, με σκοπό να παρηγορήσει το θύμα και να αποκαταστήσει την ηθική ισορροπία του, καθώς και να αντιμετωπίσει την αναστάτωση που προκύπτει από το περιστατικό.

Η χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής ζημίας αποτελεί μια οικονομική παροχή που σκοπεύει στην ανακατάσταση της ηθικής ισορροπίας του θύματος, το οποίο υπέστη ηθική ζημία λόγω παράνομης πράξης ή παράλειψης του δράστη.

Ψυχολογική πληγή: Η ψυχολογική πληγή είναι η βλάβη που προκύπτει από τον ψυχικό πόνο που υφίσταται το θύμα λόγω της παράνομης πράξης ή παράλειψης του δράστη. Για παράδειγμα, η ψυχολογική πληγή μπορεί να προκληθεί από τον χαμό ενός συγγενή σε ατύχημα.

Απώλεια απολαύσεων: Η απώλεια απολαύσεων αντιπροσωπεύει την ηθική ζημία που προκύπτει από την μείωση ή απώλεια της ικανότητας του θύματος να απολαμβάνει τη ζωή του. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα θύμα υποστεί μόνιμη αναπηρία λόγω ατυχήματος, προκαλώντας την απώλεια της ικανότητάς του να απολαμβάνει τις καθημερινές χαρές της ζωής.

Σε περίπτωση ψυχικής ανάμειξης, το δικαστήριο καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης με βάση διάφορα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν:

  1. Τον βαθμό και τη διάρκεια της ψυχικής ανάμειξης: Η σοβαρότητα της ψυχικής ανάμειξης εξαρτάται από τη φύση της παράνομης πράξης ή παράλειψης και τις σχέσεις του θύματος με τον δράστη. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της ανάμειξης, η ηλικία του θύματος, η κατάσταση υγείας του και οι συνθήκες της ζωής του.
  2. Η ηλικία, η υγεία και η οικονομική κατάσταση του θύματος: Η ηλικία του θύματος έχει σημασία, καθώς η ψυχική ανάμειξη μπορεί να είναι πιο επηρεασμένη σε προχωρημένη ηλικία. Επίσης, η υγεία του θύματος και η οικονομική του κατάσταση λαμβάνονται υπόψη.
  3. Οι περιστάσεις της παράνομης πράξης ή παράλειψης: Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της παράνομης πράξης ή παράλειψης επηρεάζουν το ποσό της αποζημίωσης. Για παράδειγμα, εάν η πράξη ήταν σκόπιμη ή ιδιαίτερα απάνθρωπη, η αποζημίωση μπορεί να είναι υψηλότερη.
  4. Η κοινωνική θέση του θύματος: Η κοινωνική θέση του θύματος επίσης λαμβάνεται υπόψη. Αν κάποιος έχει σημαντική κοινωνική θέση, η αποζημίωση μπορεί να είναι υψηλότερη.
Διαβάστε Επίσης  Η συρροή των εγκλημάτων

Στην ελληνική νομολογία, το ποσό της αποζημίωσης για ψυχική ανάμειξη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, πρόσφατα έγινε δικαστική απόφαση στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 650.000 ευρώ για τον θάνατο ενός 28χρονου άνδρα σε τροχαίο ατύχημα.

Έτσι, η αποζημίωση λόγω ψυχικής ανάμειξης αποτελεί σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών επιπτώσεων που υποφέρουν οι πληγέντες από παράνομες πράξεις ή παράλειψη από τους υπευθύνους. Το ποσό αυτό καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα