Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διαζύγιο εξπρές – Πόσο κοστίζει;

Οδηγός για τη διαδικασία του διαζυγίου εξπρές στην Ελλάδα

Τι είναι το διαζύγιο εξπρές;

Το διαζύγιο εξπρές αναφέρεται σε μια γρήγορη διαδικασία λύσης ενός γάμου, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται σε μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο, συνήθως εντός 12 ημερών. Αυτή η διαδικασία είναι δυνατή μόνο για τα διαζύγια όπου και οι δύο σύζυγοι συμφωνούν να λύσουν τον γάμο τους.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το διαζύγιο εξπρές;

Για να ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου εξπρές, οι σύζυγοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ιδιωτικό συμφωνητικό: Ένα συμφωνητικό που υπογράφεται από και τους δύο συζύγους και επικυρώνεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) για τη γνησιότητα των υπογραφών τους.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Ένα έγγραφο που εκδίδεται από το Ληξιαρχείο και αναφέρει την οικογενειακή κατάσταση των συζύγων.
  3. Πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών: Εάν υπάρχουν παιδιά από τον γάμο, πρέπει να παρασχεθεί το πιστοποιητικό γέννησης τους.
  4. Ενδεχόμενες δικαστικές αποφάσεις ή συμβάσεις: Εάν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ή συμβάσεις που αφορούν τα παιδιά ή την περιουσία του γάμου, αυτές πρέπει επίσης να υποβληθούν.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο διαζυγιολογικός εξπρές απαιτεί τη συμφωνία και τη συνεργασία και από τους δύο συζύγους, καθώς και την τήρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί η λύση του γάμου με την διαδικασία του διαζυγίου εξπρές;

Η διαδικασία του διαζυγίου εξπρές αποτελείται από δύο βασικά στάδια:

  1. Σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού: Στο πρώτο στάδιο, οι σύζυγοι συντάσσουν και υπογράφουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό όπου καθορίζουν τους όρους της διάλυσης του γάμου. Αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία τους, τις πληροφορίες για τον γάμο τους και τις συμφωνίες τους σχετικά με θέματα όπως η διατροφή, η φροντίδα των παιδιών και η διαχείριση της περιουσίας.
  2. Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης: Στο δεύτερο στάδιο, οι σύζυγοι πρέπει να αναζητήσουν έναν συμβολαιογράφο και να συντάξουν τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου. Αυτή η πράξη περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες του διαζυγίου, όπως προαναφέρθηκαν, και πρέπει να υπογραφεί από τους συζύγους.
  3. Καταχώρηση στο Ληξιαρχείο: Το τρίτο στάδιο είναι η καταχώρηση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος. Αυτό ολοκληρώνει τη διαδικασία του διαζυγίου εξπρές.
Διαβάστε Επίσης  Συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου

Σε ό,τι αφορά το κόστος, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης και οι δικηγόροι ή ο συμβολαιογράφος που επιλέγετε. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι το κόστος ενός συναινετικού διαζυγίου είναι συνήθως χαμηλότερο από το διαζύγιο με αντιδικία. Είναι επίσης κατανοητό ότι εμπλέκονται και έξοδα όπως μετακομίσεις των αντικειμένων όταν φύγει ο ένας γονέας από το σπίτι. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν άλλα έξοδα, όπως οι χρεώσεις για πιστοποιητικά και καταχωρήσεις σε ληξιαρχεία.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα