Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ενδοοικογενειακή εξύβριση και απειλή

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει πολλές οικογένειες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η νομοθεσία έχει προσαρμοστεί για να προστατεύει τα θύματα και να τιμωρεί τους δράστες. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής εξύβρισης και απειλής, επικεντρώνοντας στις σχετικές νομικές διατάξεις.

Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η ενδοοικογενειακή βία διέπεται από τον νόμο 3500/2006, ο οποίος θεσπίζει αυστηρά μέτρα για την προστασία των θυμάτων και την καταπολέμηση της βίας στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο νόμος καλύπτει διάφορες μορφές βίας, όπως σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική, με ειδικές προβλέψεις για περιπτώσεις εξύβρισης και απειλής.

Εξύβριση

Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ποινικού Κώδικα, η εξύβριση ορίζεται ως η εκ προθέσεως προσβολή της τιμής κάποιου με λόγια, πράξεις ή άλλους τρόπους. Στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, η εξύβριση μπορεί να περιλαμβάνει λεκτικές επιθέσεις, προσβολές και ταπεινώσεις, με στόχο την μείωση της αυτοεκτίμησης του θύματος.

Νομικές Συνέπειες: Η εξύβριση θεωρείται ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματικές ποινές. Όταν συμβαίνει στο πλαίσιο οικογενειακών σχέσεων, ο νόμος προβλέπει αυστηρότερες ποινές λόγω της επιβαρυντικής συνθήκης της ενδοοικογενειακής βίας.

Απειλή

Η απειλή, σύμφωνα με το άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα, συνίσταται στην εκ προθέσεως πρόκληση φόβου σε άλλον για επικείμενο κακό που αφορά τον ίδιο ή στενά συνδεδεμένα πρόσωπα. Στην ενδοοικογενειακή βία, η απειλή μπορεί να περιλαμβάνει απειλές για σωματική βλάβη, απειλές κατά της ζωής ή της ακεραιότητας των παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, καθώς και απειλές για καταστροφή περιουσίας.

Νομικές Συνέπειες: Η απειλή τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματικές ποινές, και όταν διαπράττεται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι ποινές είναι αυστηρότερες λόγω της βαρύτητας της κατάστασης. Ο νόμος αναγνωρίζει την ψυχολογική βλάβη που προκαλείται από τέτοιες πράξεις και επιβάλλει αυστηρές ποινές για την αποτροπή τους.

Διαβάστε Επίσης  Ακάλυπτη επιταγή

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα σοβαρό θέμα που απαιτεί την προσοχή μας και την εφαρμογή αυστηρών νομικών μέτρων για την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών.

Προστασία των Θυμάτων

Ο νόμος 3500/2006 περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όπως:

 1. Εντολές Προστασίας: Τα θύματα μπορούν να ζητήσουν δικαστικές εντολές που απαγορεύουν στον δράστη να πλησιάσει το θύμα ή να εισέλθει στην οικογενειακή κατοικία.
 2. Υποστήριξη και Συμβουλευτική: Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική στα θύματα μέσω δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
 3. Δωρεάν Νομική Βοήθεια: Τα θύματα έχουν δικαίωμα δωρεάν νομικής βοήθειας για να διαχειριστούν τις δικαστικές διαδικασίες.

Με αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, η Ελλάδα επιδιώκει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ενδοοικογενειακή βία, προστατεύοντας τα θύματα και τιμωρώντας αυστηρά τους δράστες.

Οικιακή και Ενδοοικογενειακή Βία: Ανάλυση και Αντιμετώπιση

Η οικιακή και ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει συστηματική καταχρηστική συμπεριφορά σε ερωτικές ή οικογενειακές σχέσεις, όπου ένα άτομο επιδιώκει να κυριαρχήσει και να ελέγξει τον άλλο, προκαλώντας φόβο. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως οικιακή βία, ενδοοικογενειακή βία ή βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων.

Ορισμοί και Μορφές Βίας

 • Οικιακή Βία: Αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή βίας που λαμβάνει χώρα εντός του οικιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, συναισθηματικής, σεξουαλικής, οικονομικής και ψυχολογικής βίας.
 • Ενδοοικογενειακή Βία: Περιλαμβάνει βία εντός της οικογένειας, όπως από συζύγους, γονείς προς παιδιά ή μεταξύ αδελφών, και καλύπτει τις ίδιες κατηγορίες βίας όπως η οικιακή βία.
 • Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων: Συμβαίνει σε μια ερωτική σχέση, ανεξαρτήτως του αν τα άτομα είναι παντρεμένα, συζούν ή έχουν άλλη μορφή σχέσης, και περιλαμβάνει παρόμοιες κατηγορίες καταχρηστικής συμπεριφοράς όπως και οι άλλες μορφές ενδοοικογενειακής βίας.
Διαβάστε Επίσης  Παραπλάνηση και Παραπληρόφορηση

Μορφές Καταχρηστικής Συμπεριφοράς

 1. Φυσική Βία: Πρόκειται για τη χρήση σωματικής δύναμης που προκαλεί τραυματισμό ή πόνο στο θύμα. Αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν χτυπήματα, σπρωξίματα, κλοτσιές και άλλες μορφές φυσικής επίθεσης.
 2. Συναισθηματική Βία: Αυτή η μορφή βίας περιλαμβάνει λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση με σκοπό την μείωση της αυτοεκτίμησης του θύματος, την απομόνωση ή την υποταγή του. Περιλαμβάνει προσβολές, ταπεινώσεις, απειλές και χειραγώγηση.
 3. Σεξουαλική Βία: Αναφέρεται σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη που πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση του θύματος, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και του εξαναγκασμού σε σεξουαλικές πράξεις.
 4. Οικονομική Βία: Αυτή η μορφή βίας αφορά τον έλεγχο των οικονομικών πόρων του θύματος, αποτρέποντας το από το να έχει πρόσβαση σε χρήματα ή να εργάζεται. Περιλαμβάνει την κατάσχεση χρημάτων, τον περιορισμό στη χρήση τους και την παρεμπόδιση της επαγγελματικής εξέλιξης.
 5. Ψυχολογική Βία: Περιλαμβάνει συστηματική παρενόχληση και εκφοβισμό με στόχο την ψυχολογική κατάρρευση του θύματος. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν απειλές, εκφοβισμό και παρακολούθηση.

Νομικό Πλαίσιο και Προστασία των Θυμάτων

Νομοθεσία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η ενδοοικογενειακή βία ρυθμίζεται από τον νόμο 3500/2006, ο οποίος στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας εντός της οικογένειας. Ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για τους δράστες και παρέχει προστασία στα θύματα, καλύπτοντας όλες τις μορφές βίας.

Μέτρα Προστασίας

 1. Εντολές Προστασίας: Τα θύματα μπορούν να ζητήσουν δικαστικές εντολές που απαγορεύουν στον δράστη να πλησιάσει το θύμα ή να εισέλθει στην οικογενειακή κατοικία.
 2. Στήριξη και Συμβουλευτική: Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, βοηθώντας τα θύματα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να επανέλθουν σε μια κανονική ζωή.
 3. Δωρεάν Νομική Βοήθεια: Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν δικαίωμα σε δωρεάν νομική βοήθεια για τη διαχείριση των δικαστικών διαδικασιών και την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο για προσβολή προσωπικότητας

Ποινές για τους Δράστες

Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές, όπως ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές. Οι ποινές αυτές είναι αυξημένες όταν οι πράξεις βίας διαπράττονται εντός της οικογενειακής δομής, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις της βίας αυτής.

Η οικιακή και ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μια σοβαρή κοινωνική μάστιγα που απαιτεί συντονισμένη δράση από την πολιτεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την κοινωνία στο σύνολό της. Η κατανόηση των μορφών βίας και η εφαρμογή των νομικών μέτρων προστασίας είναι κρίσιμη για την υποστήριξη των θυμάτων και την αποτροπή των δραστών. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η εκπαίδευση για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν βασικά βήματα προς μια κοινωνία χωρίς βία.

Συμπεράσματα

Η ενδοοικογενειακή βία και απειλή αποτελούν σοβαρές μορφές βίας που επηρεάζουν βαθιά τα θύματα και την οικογενειακή συνοχή. Η ελληνική νομοθεσία παρέχει αυστηρές ποινές για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων και προσφέρει εργαλεία προστασίας και υποστήριξης στα θύματα. Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των ευάλωτων ατόμων.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα