Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Η διατροφή μετά το διαζύγιο

Αναφορικά με τη διατροφή μετά το διαζύγιο, τη λεγόμενη μεταγαμιαία διατροφή θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως έχει περισσότερο ηθικό χαρακτήρα και όχι τιμωρητικό ή αποζημιωτικό καθώς έχει πλέον αποσυνδεθεί θετικά από το στοιχείο της υπαιτιότητας και λειτουργεί κυρίως σαν μέσο πρόνοιας για τον άπορο σύζυγο που την έχει πραγματικά ανάγκη. Ας εξετάσουμε όμως αναλυτικά τις προϋποθέσεις της διατροφής μετά το διαζύγιο.

Οι βασικές προϋποθέσεις μεταγαμιαίας διατροφής είναι οι ακόλουθες:

α) η απορία του δικαιούχου δηλαδή η αδυναμία του να καλύπτει ο ίδιος τις άμεσες βιοτικές του ανάγκες μέσω των εισοδημάτων του ή της περιουσίας του. Σε περίπτωση που η απορία του δικαιούχου είναι μερική , δηλαδή αυτός έχει τη δυνατότητα μόνο εν μέρει να ικανοποιήσει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες του με τις δικές του δυνάμεις. τότε η αξίωση του για διατροφή θα είναι μερική.

β) η ευπορία του υπόχρεου, η οποία έχει θεσπιστεί για να μην βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής, ο πρώην σύζυγος που δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει διατροφή, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή. Δύο είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που σταθμίζονται για να κριθεί ως εύπορος ο υπόχρεος και ικανός να καταβάλλει διατροφή αφενός τα εισοδήματα και η περιουσία του και αφετέρου οι υπόλοιπες υποχρεώσεις στις οποίες οφείλει να ανταπεξέλθει.

Εκτός από τις δύο βασικές προϋποθέσεις για να υπάρχει αξίωση για διατροφή μετά το γάμο υπάρχουν και ειδικές προϋποθέσεις και είναι οι εξής:

α) η αδυναμία του δικαιούχου να ασκήσει κατάλληλο επάγγελμα λόγο ηλικίας ή υγείας. Η μεγάλη ηλικία αναπόφευκτα οδηγεί σε μείωση των ικανοτήτων για εργασία και καθιστά πιο δύσκολη την ένταξη του ηλικιωμένου ατόμου στην αγορά γιατί οι περισσότεροι εργοδότες προτιμούν κάποιον νέο για να προσλάβουν. Επιπρόσθετα, η έλλειψη υγείας μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην άσκηση επαγγέλματος και περιλαμβάνει οποιαδήποτε σωματική ή ψυχική ασθένεια ή επιβάρυνση χωρίς να απαιτείται να είναι ανίατη ή δυσκόλως ιάσιμη.

Διαβάστε Επίσης  Πληρωμή Επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ και Δώρου Χριστουγέννων

β) η αδυναμία άσκησης  κατάλληλου επαγγέλματος λόγο της επιμέλειας ανήλικου παιδιού. Χωρίς αμφιβολία,το μεγάλωμα και η γενικότερη φροντίδα ενός ή περισσότερων παιδιών απαιτεί κόπο, χρόνο και θυσίες. Συνεπώς ο δικαιούχος διατροφής μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα λόγο της επιμέλειας των τέκνων να βρει χρόνο για μια πολύωρη εργασία που θα του εξασφάλιζε περισσότερα έσοδα και το επάγγελμα που δύναται να ασκήσει να μην είναι το κατάλληλο για τη κάλυψη των αναγκών του.

γ) η αδυναμία ανεύρεσης σταθερής κατάλληλης εργασίας ή η ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το να προσληφθεί ο δικαιούχος διατροφής σε μια εργασία σταθερή και κατάλληλη σύμφωνα με τις ατομικές του ιδιότητες και ικανότητες, που να είναι αντίστοιχη του επιπέδου διαβίωση ςπου είχε όσο ήταν παντρεμένος είναι δύσκολη υπόθεση στις μέρες μας. Για αυτόν το λόγο ο νόμος του παρέχει τη δυνατότητα να αξιώσει διατροφή αν δε μπορεί μια εργασία με αυτά τα ποιοτικά κριτήρια. Δυνατότητα διατροφής μπορεί να αξιωθεί και για την αναγκαία επαγγελματική εκπαίδευση του δικαιούχου διατροφής η οποία θα τον βοηθήσει για την ανεύρεση μιας σταθερής κατάλληλης εργασίας.

Σχετικά, με το περιεχόμενο της διατροφής, προβλέπεται από τον νόμο πως η διατροφή περιλαμβάνει όλα όσα κρίνονται αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου καθώς και για την αναγκαία εκπαίδευση του. Ενδεικτικά αναφέρονται ανάγκες όπως η τροφή, η ένδυση, η κατοικία, ο φωτισμός, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η παρακολούθηση επαγγελματικών σεμιναρίων κ.α οι οποίες αποτελούν το περιεχόμενο της αξίωσης του δικαιούχου για διατροφή από τον υπόχρεο πρώην σύζυγο.

Με τη φράση μέτρο της διατροφής εννοείται με ποιο κριτήριο θα προσδιοριστεί το ύψος της διατροφής. Το βασικότερο κριτήριο αποτελούν οι συνθήκες ζωής του δικαιούχου και το πως είχε διαμορφωθεί ο τρόπος ζωής του κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης με τον πρώην σύζυγο του, εφόσον βέβαια υπήρχε μια σχετικά μεγάλη διάρκεια του γάμου κατά την οποία είχε συνηθίσει σε ένα ορισμένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε Επίσης  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη κληρονομιά

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί πως η μεταγαμιαία διατροφή διαφέρει από τη διατροφή κατά το διάστημα της διάστασης καθώς ο συσχετισμός των δυνάμεων των πρώην συζύγων δε διαδραματίζει κανένα ρόλο ως προϋπόθεση της αξίωσης της αλλά αυτό που ενδιαφέρει το νόμο είναι η ύπαρξη ανθρωπιάς από μεριάς του υπόχρεου πρώην συζύγου για έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε ένα μέρος της ζωής του.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα