Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διαδικτυακή τραπεζική, τήρηση μέτρων ασφαλείας και ευθύνη τράπεζας

Στην απόφαση ΕιρΘεσ 232/2023, το Ειρηνοδικείο της Αθήνας αναγνώρισε ότι η τράπεζα φέρει ευθύνη για την αφαίρεση ποσών από τον λογαριασμό ενός από τους πελάτες της μέσω διαδικτυακής απάτης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο καταγγέλλων είχε εκμεταλλευτεί τη διαδικτυακή τραπεζική υπηρεσία της τράπεζας για να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Ωστόσο, κακόβουλοι τρίτοι είχαν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαπιστευτήριά του και να διαπράξουν παράνομες χρηματικές μεταφορές από τον λογαριασμό του.

Το Ειρηνοδικείο της Αθήνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τράπεζα είχε παραβιάσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καθώς δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τις συναλλαγές των πελατών της. Συγκεκριμένα, η τράπεζα δεν είχε ενημερώσει επαρκώς τους πελάτες της σχετικά με τους κινδύνους των διαδικτυακών απατών και δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον εντοπισμό και τον περιορισμό τέτοιων περιστατικών.

Στη συνέχεια, το Ειρηνοδικείο υποχρέωσε την τράπεζα να αποζημιώσει τον καταγγέλλοντα για το ποσό που είχε χάσει.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στο νομικό πλαίσιο των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών. Επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες φέρουν ευθύνη για την προστασία των πελατών τους από διαδικτυακές απάτες, ακόμα και όταν οι πελάτες τηρούν τα αναγραφόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, η απόφαση επισημαίνει τη σημασία του χρόνου εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς χρημάτων ως κρίσιμου παράγοντα για την ευθύνη της τράπεζας σε τέτοιες καταστάσεις διαδικτυακής απάτης.

Μετά από αυτά, το δικαστήριο εξέδωσε εντολή για την επανάληψη της συζήτησης, με σκοπό να απαιτήσει από την τράπεζα να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στον ακριβή χρόνο που εκτελέστηκε η εντολή μεταφοράς χρημάτων.

Αν η τράπεζα δεν συμμορφωθεί και δεν παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την ακριβή χρονική διαδικασία της εντολής μεταφοράς χρημάτων, το δικαστήριο ενδέχεται να κρίνει ότι η τράπεζα είναι υπεύθυνη για την απώλεια των χρημάτων του καταγγέλοντα.

Διαβάστε Επίσης  Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Αυτή η απόφαση αποτελεί θετική εξέλιξη για τους καταναλωτές, καθώς τους παρέχει επιπλέον προστασία από διαδικτυακές απάτες.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα