Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διαδικασία πνευματικής λύσης γάμου

Η διαδικασία της πνευματικής λύσης του γάμου αποτελεί μια θρησκευτική διαδικασία που διακόπτει τον θρησκευτικό δεσμό μεταξύ δύο συζύγων.

Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται αυτή η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί διαζύγιο από το δικαστήριο, καθώς απαιτείται η παρουσία πιστοποιητικού πνευματικής λύσης του γάμου.

Στην Ελλάδα, η διαδικασία αυτή διενεργείται από την Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Οι βασικοί βήματα της διαδικασίας πνευματικής λύσης του γάμου περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Υποβολή Αίτησης: Ο ένδιαφερομένος σύζυγος ή και οι δύο σύζυγοι υποβάλλουν αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη που ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως, με εξουσιοδότηση ή μέσω ταχυδρομείου και πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των συζύγων καθώς και τον αριθμό του βιβλίου και της σελίδας του γάμου στο Μητρώο Γάμων της Ιεράς Μητρόπολης.
  2. Κλήση για απόπειρα συνδιαλλαγής: Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους συζύγους για απόπειρα συνδιαλλαγής, που πραγματοποιείται υποχρεωτικά από κληρικό της Ιεράς Μητρόπολης. Η απόπειρα συνδιαλλαγής έχει ως στόχο την επανασύνδεση των συζύγων και εάν αυτή δεν είναι εφικτή, τότε η διαδικασία πνευματικής λύσης του γάμου συνεχίζεται.

Παροχή πιστοποιητικού πνευματικής λύσης γάμου:

Σε περίπτωση αποτυχημένης προσπάθειας συμφιλίωσης, η Ιερά Μητρόπολη εκδίδει πιστοποιητικό πνευματικής λύσης γάμου. Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την υποβολή αίτησης διαζυγίου στο δικαστήριο.

Απαιτούμενα Έγγραφα:

Για την υποβολή αίτησης πνευματικής λύσης γάμου, πρέπει να παρακολουθούν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντα.
  2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συζύγου.
  3. Φωτοαντίγραφο του βιβλίου γάμων και της σελίδας της εγγραφής στο Μητρώο Γάμων της Ιεράς Μητρόπολης.
Διαβάστε Επίσης  Ενδοοικογενειακή βια Νόμος & Αντιμετώπιση

Διάρκεια διαδικασίας:

Η διαδικασία πνευματικής λύσης γάμου συνήθως ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός μπορεί να επηρεαστεί από τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Κόστος:

Η διαδικασία πνευματικής λύσης γάμου περιλαμβάνει ορισμένες συμβολικές επιβαρύνσεις χαμηλού ποσού.

Μια εναλλακτική διαδικασία

Στην περίπτωση όπου τουλάχιστον ένας από τους συζύγους είναι αλλοδαπός, υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσουν την ακόλουθη εναλλακτική διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού πνευματικής λύσης του γάμου:

  1. Οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος, ζητώντας την έκδοση πιστοποιητικού ακύρωσης του γάμου.
  2. Το εν λόγω πιστοποιητικό ακύρωσης του γάμου θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφραστεί και να επικυρωθεί από τις αρμόδιες αρχές.
  3. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η Ιερά Μητρόπολη θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό πνευματικής λύσης του γάμου, βασιζόμενη στο πιστοποιητικό ακύρωσης του γάμου.

Συμπέρασμα

Η πνευματική λύση του γάμου είναι μια αναγκαία διαδικασία, τόσο για την εκδίκαση του διαζυγίου από το δικαστήριο όσο και για τη δυνατότητα νέου γάμου. Αυτή η διαδικασία είναι απλή, έχει συμβολικό κόστος και μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα