Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άρση περιοριστικών όρων διαδικασία – Άρθρο 286

Η διαδικασία της άρσης περιοριστικών όρων από το δικαστήριο είναι μια σημαντική διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί από έναν κατηγορούμενο σε ποινική υπόθεση. Αν έχει επιβληθεί περιοριστικοί όροι από την ανακριτική αρχή ή το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την άρση αυτών των περιοριστικών όρων.

Για να υποβάλει ο κατηγορούμενος αίτηση για άρση περιοριστικών όρων στο δικαστήριο, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 1. Υποβολή αίτησης: Ο κατηγορούμενος πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο δικαστήριο, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
  • Τα προσωπικά του στοιχεία.
  • Τους λόγους για τους οποίους ζητείται η άρση των περιοριστικών όρων.
  • Τα στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτησή του.
 2. Διαδικασία δικαστηρίου: Μετά την υποβολή της αίτησης, το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση. Ο δικαστής θα αξιολογήσει τα επιχειρήματα του κατηγορούμενου και τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί.
 3. Απόφαση του δικαστηρίου: Με βάση την εξέταση, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να άρει τους περιοριστικούς όρους αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς λόγοι για τη διατήρησή τους. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να είναι αντικείμενο προσφυγής από τον κατηγορούμενο ή τον εισαγγελέα, εάν διαφωνούν με αυτήν. Η προσφυγή πρέπει να κατατεθεί στο συμβούλιο πλημμελειοδικών μέσα σε πεντέμισι ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Το δικαστήριο έχει την εξουσία να καταργήσει τους περιοριστικούς όρους, εάν κρίνει ότι οι αιτίες για την επιβολή τους δεν ισχύουν πλέον. Η απόφαση του δικαστηρίου προκύπτει μέσω ενός βουλεύματος, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αιτιολόγηση.

Το βουλευματικό απόφασης του δικαστηρίου μπορεί να επιτεθεί από τον κατηγορούμενο ή τον εισαγγελέα, μέσω αναιρέσεως στο ανώτατο δικαστήριο. Αυτή η αναίρεση πρέπει να υποβληθεί εντός πέντε ημερών από την επικοινωνία του βουλεύματος στον κατηγορούμενο.

Διαβάστε Επίσης  Προσβολή προσωπικότητας μέσω Facebook

Παραδείγματα λόγων για την κατάργηση των περιοριστικών όρων περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές και μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

 1. Λόγοι που αφορούν τον ίδιο τον κατηγορούμενο:Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται λόγοι όπως:
  • Η καλή φήμη και η κοινωνική θέση του κατηγορούμενου.
  • Η ηλικία του κατηγορούμενου.
  • Η οικογενειακή κατάσταση του κατηγορούμενου.
  • Η επαγγελματική κατάσταση του κατηγορούμενου.
  • Η υγεία του κατηγορούμενου.
 2. Λόγοι που σχετίζονται με την υπόθεση:Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται λόγοι όπως:
  • Η σοβαρότητα της υπόθεσης.

Συμβουλές για την υποβολή αίτησης για άρση περιοριστικών όρων:

 1. Συμβουλευτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο: Η υποβολή αίτησης για άρση περιοριστικών όρων είναι νομικά σύνθετη διαδικασία, και η συμβουλή ενός έμπειρου δικηγόρου είναι ουσιώδης για την επιτυχία της.
 2. Επιλέξτε τους κατάλληλους λόγους: Σε συνεργασία με τον δικηγόρο σας, καθορίστε ποιοι είναι οι κατάλληλοι λόγοι για την άρση των περιοριστικών όρων, όπως π.χ. αλλαγή συνθηκών, καλή συμπεριφορά κ.λπ.
 3. Συγκεντρώστε στοιχεία: Βοηθήστε τον δικηγόρο σας να συγκεντρώσει αξιόπιστα στοιχεία που υποστηρίζουν τους λόγους που προτείνετε, όπως μαρτυρίες, ιατρικά έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
 4. Συντάξτε σαφή αίτηση: Μαζί με τον δικηγόρο σας, γράψτε μια σαφή και συνοπτική αίτηση που να περιλαμβάνει τους λόγους για την άρση και τα στοιχεία που τους υποστηρίζουν.
 5. Εκπροσωπηθείτε ενώπιον του δικαστηρίου: Ο δικηγόρος σας θα σας εκπροσωπήσει στη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή ή του δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματά σας θα προστατευτούν αποτελεσματικά.

Να θυμάστε ότι η συνεργασία με έναν έμπειρο δικηγόρο είναι κρίσιμη για την επιτυχία της αίτησης σας για άρση περιοριστικών όρων και την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα