Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ανυποταξία ένα ζήτημα που πρέπει να γνωρίζουν γονείς και ενήλικοι γιοί

Στο νόμο περί <<Στρατολογίας των Ελλήνων>> και άλλες διατάξεις ορίζεται, πως οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποχρέωση στράτευσης και δε κατατάσσονται μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση, για κατάταξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης , κηρύσσονται ανυπότακτοι.

Η ανυποταξία σύμφωνα με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, αποτελεί ποινικό αδίκημα και για την ειρηνική περίοδο, καθώς όποιος είναι ανυπότακτος , τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η ανυποταξία, αρχίζει από την επομένη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επομένη της τελευταίας ημέρας. Όσοι δεν έχουν πάει στρατό, καλούνται για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ μετά τη κήρυξη τους ως ανυπότακτων. Για όσο διάστημα διαρκεί η ανυποταξία τους, τους αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, το λεγόμενο σημείωμα κατάταξης ανυπότακτου.

Όταν οι ίδιοι ζητήσουν από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες τη διακοπή της ανυποταξίας τους ή αυτή διακόπτεται για άλλο λόγο, συμπεριλαμβάνονται για κατάταξη με τη πρώτη υπόχρεη ΕΣΣΟ και σε περίπτωση που δε καταταχθούν, κηρύσσονται εκ νέου ανυπότακτοι.

Πως διακόπτεται όμως η ανυποταξία;

Σύμφωνα με το νόμο η ανυποταξία διακόπτεται ακολούθως:

α)με τη συμπλήρωση του τεσσερακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου,

β)με τη κατάταξη του στις ένοπλες δυνάμεις,

γ)με τη σύλληψη του για ανυποταξία,

δ)με τη παρουσίαση του ανυπότακτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη διακοπή της ανυποταξίας,

ε)με τη κρίση του ανυπότακτου ως ακατάλληλου για στράτευση (Ι/5), συνήθως για σοβαρούς λόγους υγείας είτε σωματικής ή ψυχικής ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης, επίσης για λόγους υγείας από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ενόπλων δυνάμεων,

Διαβάστε Επίσης  Τι είναι το ποινικό μητρώο;

στ)με τη κράτηση του ανυπότακτου σε φυλακές ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή με την ένταξη του σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή με τη κατάταξη του στις ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις .Η ποινική δίωξη των εξαρτημένων που έχουν ενταχθεί σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή έχουν καταταγεί σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους,

ζ)με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως στους ανυπότακτους επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 6000 ευρώ και για τους έφεδρους ανυπότακτους 1000 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό δεν είναι πάγιο αλλά αναπροσαρμόζεται. Η επιβολή του επέρχεται την επομένη της ημερομηνίας που υποχρεούται για κατάταξη. Το χρηματικό πρόστιμο διατάσσεται με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας. Επιπλέον, στέλνεται κατάλογος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ώστε να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί από αυτή το ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας με τον νόμο 4346/2016 και πλέον πιο νωρίς από τα 35 έτη που ήταν παλιότερα, στα 33 έτη με μόνη προϋπόθεση την ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση 20 ημερών, ώστε απλά να περάσει μια στοιχειώδη στρατιωτική εκπαίδευση ο ενήλικος άνδρας.

Ποιοι όμως απαλλάσσονται ή έχουν δυνατότητα απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία;

α)όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας,

β)όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη (δηλαδή σε εγκλεισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα άνω των 5 ετών), καθώς και σε εγκλήματα που για στρατιωτικούς ισοδυναμούν με καθαίρεση όπως για παράδειγμα κατασκοπεία σε βάρος της χώρας κ.α,

Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

γ)ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, μπορεί να απαλλαχθεί της στράτευσης εφόσον το επιθυμεί,

δ)ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή ανίκανο για εργασία αδερφό ή αδερφή ,μπορεί αν θέλει να απαλλαγεί της στρατιωτικής υποχρεωτικής θητείας,

ε)ο χήρος πατέρας ενός η και περισσότερων τέκνων που είναι ανήλικα ή ανίκανα για εργασία,

στ)ο πατέρας ενός ή περισσότερων ανήλικων ή ανίκανων για εργασία άγαμων τέκνων, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον το επιθυμεί,

ζ)οι μοναχοί και οι δόκιμοι μοναχοί του Αγίου Όρους, αν βούλονται να μη καταταγούν.

Συνοψίζοντας, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της στράτευσης είναι εμφανής, οι προϋποθέσεις απαλλαγής είναι αυστηρές και υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς της θητεία στα 33 έτη πραγματοποιώντας μόνο τη βασική εκπαίδευση των 20 ημερών.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα