Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Αναγνώριση Τέκνου & Πατρότητα

Η αναγνώριση ενός παιδιού είναι μια νομική πράξη μέσω της οποίας ένας άνδρας αποδέχεται την πατρότητα. Αυτή η διαδικασία έχει σημαντικές νομικές συνέπειες τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο τρόποι αναγνώρισης παιδιού:

  1. Εκούσια Αναγνώριση:

Η εκούσια αναγνώριση γίνεται με γραπτή δήλωση του πατέρα ενώπιον συμβολαιογράφου. Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογραφεί από τον πατέρα και να επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο. Στη συνέχεια, καταχωρείται στα ληξιαρχικά βιβλία, και το παιδί αποκτά το επώνυμο του πατέρα. Για να γίνει εκούσια αναγνώριση ενός παιδιού εκτός γάμου, απαιτείται η συναίνεση της μητέρας.

  1. Δικαστική Αναγνώριση:

Η δικαστική αναγνώριση επιτυγχάνεται μέσω αγωγής που κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτή η αγωγή μπορεί να υποβληθεί από τη μητέρα του παιδιού, από το ίδιο το παιδί (μέσω της μητέρας), από τον βιολογικό πατέρα ή από τους γονείς του πατέρα σε περίπτωση θανάτου ή έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας του τελευταίου. Η αγωγή πρέπει να αποδεικνύει τη βιολογική συγγένεια πατέρα και παιδιού. Το δικαστήριο εξετάζει τον πατέρα, τη μητέρα και τυχόν μάρτυρες πριν αποφασίσει αν θα αναγνωρίσει την πατρότητα.

Νομικές Συνέπειες:

Με την αναγνώριση, ο πατέρας αποκτά πλήρη γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την ευθύνη για την ανατροφή και εκπαίδευση του παιδιού. Επίσης, ο πατέρας υποχρεούται να παρέχει διατροφή στο παιδί, με το ποσό να καθορίζεται από το δικαστήριο βάσει εισοδήματος και αναγκών του παιδιού. Τέλος, το παιδί αποκτά κληρονομικά δικαιώματα στην περιουσία του πατέρα.

Προϋποθέσεις:

Για να μπορέσει ένας άνδρας να αναγνωρίσει ένα παιδί, πρέπει να είναι ενήλικος και να έχει την ικανότητα να προβεί σε νομικές πράξεις. Εάν το παιδί είναι ανήλικο, απαιτείται η συναίνεση της μητέρας.

Διαβάστε Επίσης  Η έννοια της συνεπιμέλειας

Κόστος Αναγνώρισης Παιδιού στην Ελλάδα:

Το κόστος για την αναγνώριση ενός παιδιού στην Ελλάδα ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνει η αναγνώριση:

  1. Εκούσια Αναγνώριση:

Το κόστος για την εκούσια αναγνώριση ενώπιον συμβολαιογράφου περιλαμβάνει τα τέλη του συμβολαιογράφου και τη χαρτοσήμανση. Ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον μικρά έξοδα για την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως και για τη βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής.

  1. Δικαστική Αναγνώριση:

Το κόστος για τη δικαστική αναγνώριση είναι πιο περίπλοκο και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

  • Δικηγορικές αμοιβές: Οι αμοιβές των δικηγόρων διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία και τις χρεώσεις του κάθε δικηγόρου.
  • Δικαστικά έξοδα: Αυτά περιλαμβάνουν το παράβολο της αγωγής, τα τέλη για την κλήτευση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων, και άλλα έξοδα αποδείξεων.
  • Έξοδα πραγματογνωμοσύνης: Σε περίπτωση που το δικαστήριο διατάξει πραγματογνωμοσύνη DNA για την επιβεβαίωση της πατρότητας.

Επιπλέον:

Ανεξάρτητα από τον τρόπο αναγνώρισης, μπορεί να υπάρξουν έξοδα για την έκδοση νέου πιστοποιητικού γεννήσεως με το επώνυμο του πατέρα και για την αλλαγή του ονοματεπωνύμου του παιδιού, εάν είναι απαραίτητο. Συνιστάται να συμβουλευτείτε δικηγόρο για να έχετε ακριβή εκτίμηση του κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Σημαντικό:

Πριν από την αναγνώριση παιδιού, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε δικηγόρο για να λάβετε εξατομικευμένη νομική συμβουλή. Πρέπει να γνωρίζετε τις νομικές συνέπειες της αναγνώρισης, τόσο για εσάς όσο και για το παιδί.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα