Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Αμοιβή δικηγόρου για ασφαλιστικά μέτρα

Η αμοιβή του δικηγόρου για τα ασφαλιστικά μέτρα στην Ελλάδα καθορίζεται βάσει του Κώδικα Δικηγόρων, ο οποίος προβλέπει δύο διαφορετικά είδη αμοιβών:

  1. Ποσοστιαία αμοιβή: Σε αυτήν την περίπτωση, η αμοιβή υπολογίζεται ως ένα ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Η αξία αυτή μπορεί να αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο των ασφαλιστικών μέτρων, την αξία της απαίτησης που υποστηρίζεται με αυτά τα μέτρα, ή την αξία της αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης που ζητείται μέσω των ασφαλιστικών μέτρων. Το ποσοστό αυτής της αμοιβής καθορίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων για κάθε είδος διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, όπως τα μέτρα περί νομής, της προστασίας της προσωπικότητας και των εκτελεστικών μέτρων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρήση ποσοστιαίας αμοιβής δεν είναι συνηθισμένη στις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων.
  2. Πάγια αμοιβή: Στην περίπτωση της πάγιας αμοιβής, η αμοιβή είναι προκαθορισμένη και ορίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων για συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα, όπως η αναστολή εκτέλεσης, η αναστολή πλειστηριασμού, η ανακοπή διόρθωσης κατασχετήριας έκθεσης, και για άλλες δικηγορικές υπηρεσίες που αφορούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Επιπλέον, υπάρχει και μια ελάχιστη δικηγορική αμοιβή που προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται. Παρ’ όλα αυτά, ο κάθε δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη του μια αμοιβή που θεωρεί δίκαιη και εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Επιπλέον, ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να λάβει τα ακόλουθα έξοδα:

  1. Έξοδα επίδοσης: Αυτά τα έξοδα αφορούν την υποβολή αιτήσεων για ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να εκπληρώσει ο δικηγόρος τις υποχρεώσεις του προς τον δικαστικό επιμελητή για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει.
  2. Έξοδα αναζήτησης αντικειμένων: Αυτά τα έξοδα συνδέονται με την αναζήτηση και κατάσχεση αντικειμένων με βάση ασφαλιστικά μέτρα.
  3. Έξοδα πραγματογνωμοσύνης: Τα έξοδα αυτά αφορούν την διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με τα ασφαλιστικά μέτρα.
Διαβάστε Επίσης  Η νομική προστασία από τους ενοχλητικούς γείτονες

Η αμοιβή του δικηγόρου και τα έξοδα που μπορεί να αναλάβει ο εντολέας συνήθως συμφωνούνται μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, το δικαστήριο καθορίζει την αμοιβή και τα έξοδα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της υπόθεσης και το βαθμό δυσκολίας αυτής.

Στην πράξη, συνήθως, οι δικηγόροι και οι εντολείς τους συμφωνούν εκ των προτέρων σχετικά με την αμοιβή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τα ασφαλιστικά μέτρα. Το ύψος της αμοιβής συνήθως εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης και την πολυπλοκότητά της. Σημειώνεται ότι η αμοιβή του δικηγόρου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή που ορίζει ο κώδικας δικηγόρων και δικηγορικής δεοντολογίας.

Για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων εκτέλεσης, οι δικηγόροι συνήθως συμφωνούν εκ των προτέρων με τους εντολείς τους σχετικά με μια πάγια αμοιβή ή ένα ποσοστό αμοιβής, ιδίως σε υποθέσεις αποζημιώσεων.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα