Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άδεια πάρκινγκ σε μονοκατοικία

Οδηγός για την Αδειοδότηση Πάρκινγκ σε Μονοκατοικία

Η πρόκληση της στάθμευσης σε αστικές περιοχές διευρύνεται συνεχώς. Ειδικά οι κάτοικοι μονοκατοικιών αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εύρεση θέσης στάθμευσης για τα οχήματά τους.

Η δημιουργία θέσης στάθμευσης σε μονοκατοικία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αλλά απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και την συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας λεπτομερής οδηγός για την αδειοδότηση πάρκινγκ σε μονοκατοικία:

Βήματα:

 1. Έλεγχος Γεωτεμαχίου:
  • Επιβεβαιώστε ότι το οικόπεδό σας έχει την απαιτούμενη δυνατότητα για δημιουργία θέσης στάθμευσης.
  • Ελέγξτε τον Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) και τον Ακάλυπτο Χώρο του οικοπέδου.
  • Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου και από γειτονικά κτίρια.
 2. Συλλογή Δικαιολογητικών:
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • Αίτηση για Άδεια Δόμησης
  • Οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία
 3. Υποβολή Αίτησης:
  • Υποβάλλετε την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Πολεοδομία ή στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου σας.
  • Καταβάλετε το παράβολο της αίτησης.
 4. Έλεγχος Αίτησης:
  • Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα της αίτησης και τη νομιμότητα της προτεινόμενης κατασκευής.
  • Εάν η αίτηση εγκριθεί, θα εκδοθεί Άδεια Δόμησης.
 5. Κατασκευή Θέσης Στάθμευσης:
  • Η κατασκευή της θέσης στάθμευσης πρέπει να γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη άδεια και με τηρητές τις οικοδομικές διατάξεις.

Νομοθεσία:

 • Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2012) – Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α 104/8-6-2018) – Κανονισμός Δόμησης
 • Υπουργική Απόφαση 52907/99 (ΦΕΚ 2934/Β/28-12-1999) – Τεχνικές Προδιαγραφές για την Κατασκευή και Λειτουργία Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων

Συμβουλές:

 • Συνεργαστείτε με έναν μηχανικό ή αρχιτέκτονα για την ορθή σύνταξη της αίτησης και τη συμμόρφωση προς τις πολεοδομικές διατάξεις.
 • Παρακολουθήστε τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν την αδειοδότηση πάρκινγκ.
 • Επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία για επιπλέον διευκρινίσεις ή απορίες.
Διαβάστε Επίσης  Πώληση ακινήτου διαδικασία

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα