Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άδεια Πάρκινγκ Καταστήματος

Η διαθεσιμότητα επαρκούς χώρου στάθμευσης αποτελεί ουσιώδη πτυχή για την απρόσκοπτη λειτουργία ενός καταστήματος.

Η διαδικασία άδειας για χώρο στάθμευσης γίνεται με βάση το νομικό πλαίσιο, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία και την τοποθέτηση του καταστήματος, καθώς και άλλες παράμετρους.

Οδηγίες:

 1. Υποβολή αίτησης:

Συγκέντρωση απαιτούμενων εγγράφων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τον δήμο. Συνήθως περιλαμβάνουν:

 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • Φωτογραφίες του χώρου
 • Πιστοποιητικό μηχανικού
 • Πληρωμή τελών Επικοινωνία με τον αρμόδιο δήμο για την υποβολή της αίτησης. Αναμονή έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης.

Υπουργική Απόφαση 52424/99 (ΦΕΚ 2494/Β/28-12-1999): Ιδρύονται και λειτουργούν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης οχημάτων.

Στόχος:

Η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση θέτει τις βάσεις για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων. Στόχος της είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Κύρια Σημεία:

Κατηγορίες Χώρων Στάθμευσης:

 • Υπαίθριοι
 • Κλειστοί
 • Υπόγειοι
 • Μικτοί

Απαιτούμενα Εγγράφα:

 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • Φωτογραφίες του χώρου
 • Πιστοποιητικό μηχανικού
 • Πληρωμή τελών

Προδιαγραφές Χώρων Στάθμευσης:

 • Ελάχιστες διαστάσεις θέσεων στάθμευσης
 • Κλίσεις δαπέδου
 • Διαβάσεις
 • Σήμανση
 • Φωτισμός
 • Αερισμός

Κανόνες Λειτουργίας:

 • Ώρες λειτουργίας
 • Τιμολόγηση
 • Απαγορεύσεις (π.χ. στάθμευση ρυπογόνων οχημάτων)

Επιθεώρηση:

 • Δήμος
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Αστυνομία

Σημείωση:

Η υπουργική απόφαση 52424/99 τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση 15397/99 (ΦΕΚ 2843/Β/31-12-1999).

 1. Νομοθεσία:
 • Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Π.Δ. 55/2015 (ΦΕΚ Α 84/24-4-2015): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη χωροταξία και την πολεοδομία.
 • Υπουργική Απόφαση 52424/99 (ΦΕΚ 2494/Β/28-12-1999): Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων.
 • Εγκύκλιος 12/2003 (ΦΕΚ 2382/Β/12-12-2003): Ερμηνευτική εγκύκλιος για την υπουργική απόφαση 52424/99.
 • Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του αντίστοιχου δήμου.
Διαβάστε Επίσης  Κατάχρηση διαχειριστή πολυκατοικίας

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα