Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και νομική αντιμετώπιση

Aναμφίβολα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ιδιαιτέρως συνήθη συμβάντα σε καθημερινή βάση και απασχολούν τα ελληνικά δικαστήρια συχνά. Στις πλείστες των περιπτώσεων, τα τροχαία ατυχήματα έχουν ως αποτέλεσμα τις υλικές ζημιές οχημάτων, δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν τραυματισμοί ανθρώπων με ποικίλες συνέπειες ή ακόμη και δυστυχήματα, κατά τα οποία οι συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους αδίκως στην άσφαλτο. Χωρίς καμία αμφιβολία, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν τη μάστιγα των ημερών μας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και οι τεχνολογίες ασφαλείας στα οχήματα αυξάνονται όσο περνούν τα χρόνια και εξελίσσεται η τεχνολογία, δυστυχώς τα οχήματα ακόμα δεν έχουν φτάσει σε επίπεδα τέτοια που να μπορούν να αποτρέψουν το ανθρώπινο λάθος, τη σκοπίμως επικίνδυνή – αμελή οδήγηση ή την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Η υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη στα τροχαία ατυχήματα

Στις πλείστες των περιπτώσεων, τα οχήματα είναι ασφαλισμένα και οι νομικές διαδικασίες είναι απλούστερες, καθώς μεσολαβούν οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι εφοδιασμένες με νομικά τμήματα τα οποία αναλαμβάνουν τις απαραίτητες νομικές ενέργειες που πραγματοποιούνται, σε τέτοια συμβάντα. Άλλωστε, όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα, για τις ζημιές που τυχόν προκαλέσουν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία τους, από υπαιτιότητα του οδηγού τους. Σε περίπτωση που ένας οδηγός, έχει το όχημα του ανασφάλιστο, κινδυνεύει με την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του.

Τι γίνεται όμως, στην περίπτωση που ένα όχημα είναι ανασφάλιστο;

Σύμφωνα με τον νόμο 489/1976, οι ζημιές που προξενήθηκαν από ανασφάλιστα οχήματα καλύπτονται από το επικουρικό κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Το επικουρικό κεφάλαιο, συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεωτικώς, οι οποίες ασφαλίζουν την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και το επικουρικό κεφάλαιο έχει εκ του νόμου ευθύνη αποζημίωσης, των παθόντων τροχαίων ατυχημάτων, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που το ατύχημα προκαλείται από ανασφάλιστο όχημα. Οι παθόντες σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα στο οποίο προβλήθηκαν υλικές ζημιές ή τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ορισμένες απαραίτητες νομικές ενέργειες, για να αποζημιωθούν για τις ζημιές που υπέστησαν, από το λεγόμενο επικουρικό κεφάλαιο.

Αρχικά, η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν είναι να καλέσουν το συντομότερον δυνατόν την τροχαία για να καταγράψει το συμβάν, καθώς και πως το γεγονός ότι το έτερο εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο. Θα πρέπει επίσης να καταγραφεί ο αριθμός κυκλοφορίας των εμπλεκόμενων οχημάτων, τα στοιχεία της ταυτότητας των εμπλεκόμενων μερών καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων, που βρίσκονταν ενώπιον του τροχαίου συμβάντος. Η λήψη φωτογραφιών προκειμένου να φαίνεται η θέση των εμπλεκόμενων οχημάτων και η μεταγωγή σας στο νοσοκομείο σε περίπτωση τραυματισμού, προκειμένου να λάβετε επίσημη ιατρική γνωμάτευση είναι ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Στη συνέχεια μετά από την ενημέρωση της τροχαίας, της ασφαλιστικής εταιρείας του παθόντος και των αναφερθέντων σημαντικών ενεργειών, ο παθών θα πρέπει να προβεί σε έγγραφη αίτηση αποζημίωσης στο επικουρικό κεφάλαιο, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση του, δηλαδή όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι ζημιές τις οποίες υπέστη, είτε πρόκειται για υλικές ζημιές οχήματος, είτε πρόκειται για σωματικές βλάβες ή τραυματισμούς. Η συγκεκριμένη έγγραφη αίτηση αποζημίωσης στο επικουρικό κεφάλαιο, είναι εκ του νόμου απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο παθών σε μεταγενέστερο χρόνο να διεκδικήσει δικαστικά, οποιαδήποτε αποζημίωση από τον υπαίτιο, καθώς σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως, η αγωγή που εγείρει ο παθών κατά του επικουρικού κεφαλαίου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Νόμος 4092/2012 με τις ρυθμίσεις αποζημίωσης

Ο νόμος 4092/2012, εισήγαγε νέες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αποζημίωση που καταβάλλεται από το επικουρικό κεφάλαιο, καθώς και την αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου με υπαιτιότητα ιδιοκτήτη ανασφάλιστου οχήματος (ψυχική οδύνη). Θα πρέπει στο παρόν σημείο να επισημανθεί πώς, η διαδικασία για την αποζημίωση του παθόντος οδηγού από υπαιτιότητα οδηγού ανασφάλιστου οχήματος, είναι μία διαδικασία χρονοβόρα που χρειάζεται συμβολή ειδικού, προκειμένου ο δικαιούχος αποζημίωσης οδηγός, να λάβει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση του από το επικουρικό κεφάλαιο, όσο κι αν αυτό καθυστερήσει. Το επικουρικό κεφάλαιο σε περίπτωση που καταβάλει αποζημίωση στον παθόντα οδηγό, έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του υπαίτιου οδηγού και ιδιοκτήτη ανασφάλιστου οχήματος, ζητώντας να υποχρεωθεί να του καταβάλει την αποζημίωση που κατέβαλε στον παθόντα.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας, να καλέσετε άμεσα την τροχαία η οποία θα καταγράψει το συμβάν και την υπαιτιότητα, του οδηγού ανασφάλιστου οχήματος και αμέσως μετά να πραγματοποιήσετε εγγραφή αίτηση για αποζημίωση, από το επικουρικό κεφάλαιο, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με το τροχαίο συμβάν, προκειμένου να λάβετε την αποζημίωση σας. Το γεγονός πως η αποζημίωση από το επικουρικό κεφάλαιο, είναι μία διαδικασία χρονοβόρα και με καθυστερήσεις δεν θα πρέπει να σας αποθαρρύνει, καθώς υπό τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, θα λάβετε την αποζημίωση που σας αναλογεί, έστω και μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα