Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Kamouzis.gr δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων συναλλάσσονται μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής <<Πολιτική>>) αφορά τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση των προσωπικών στοιχείων από τη kamouzis.gr, με έδρα την οδό Κίμωνος 6 στο Μαρούσι, τηλ. 2106993886, email. k.kamouzis@gmail.com

Σχετικά με το δικηγορικό γραφείο που κατέχει την ιστοσελίδα kamouzis.gr

To δικηγορικό γραφείο κάτοχος της ιστοσελίδας kamouzis-gr.preview-domain.com αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά το δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνος Ν. Καμουζής (εφεξής δικηγορικό γραφείο) και τα δεδομένα που συλλέγει το δικηγορικό γραφείο για φυσικά πρόσωπα, για εταιρείες και για άλλους φορείς δε περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας πολιτικής.

Το δικηγορικό γραφείο είναι υπεύθυνο για τον ιστότοπο  www.kamouzis.gr ο οποίος αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού γραφείου. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στον ιστότοπο μας (ηλεκτρονική διεύθυνση) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη του δικηγορικού γραφείου μας.

Η παρούσα Πολιτική και οι Όροι της ενδέχεται να επικαιροποιούνται και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της και να ελέγχεται αυτό για τυχόν αλλαγές.

1.       Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

O όρος <<προσωπικά δεδομένα>>, όπως χρησιμοποιείται στη παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών. Τέτοια στοιχεία είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας , κ.α. Τέτοια στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τη ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου (site), εφεξής <<Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα>>.

2.       Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ως Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

3.       Πως συλλέγονται τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω τηλεφώνου ή της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες νομικής φύσεως που παρέχουμε.

Β) Εάν συνάψετε μαζί μας τη σύναψη έμμισθης εντολής μεταξύ δικηγόρου και εντολέα

Γ) Στη περίπτωση που είστε κάτω από 16 ετών, δε πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Δ) Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσάς;

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ενδέχεται να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας που περιγράφονται στη παρούσα Πολιτική:

Α) Δεδομένα Επικοινωνίας όπως είναι για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Β) Χρήση Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας, δηλαδή στοιχεία που σχετίζονται με το πως χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε η προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies ( η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας που είναι διαθέσιμη εδώ καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες).

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας προκειμένου να διαπιστώσουμε από που προέρχεται η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας για λόγους δηλαδή που αφορούν τη βελτίωση της ώστε να σας παρέχουμε ακόμα καλύτερες και πιο στοχευμένες υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) συλλέγεται μόνο μετά από αποστολή μηνύματος με ερώτηση σας για τις υπηρεσίες μας.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από τo δικηγορικό μας γραφείο;

Για τα δεδομένα σας που σχετίζονται με τη χρήση Cookies το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Δικηγορικού Γραφείου, το οποίο έχει δεσμευτεί να τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν εσείς το έχετε ζητήσει ρητά, ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

8. Πως εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με το Δικηγορικό Γραφείο να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια του Δικηγορικού Γραφείου, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

9. Στέλνουμε τα δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα δεδομένα σας δε στέλνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Tα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε πλήρη συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε, αυτά τηρούνται μετά από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης από εσάς, η οποία υπολογίζεται από την ανάγνωση και αποδοχή των Όρων της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας (www.kamouzis.gr) και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με τη Πολιτική Cookies.

Περιορίζουμε τη πρόσβαση στα δεδομένα σας, στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε για την απόλυτη διαφύλαξη των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSLSecure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην ιστοσελίδα και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Α) Έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει πως έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Β) Έχετε το δικαίωμα να διορθώνετε ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται αίτηση για να τα διορθώσουμε.

Γ) Έχετε δικαίωμα διαγραφής καθώς και δικαίωμα στη λήθη. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας στη περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Δ) Έχετε το δικαίωμα της φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ε) Έχετε το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

ΣΤ) Έχετε το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα παύσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

13) Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων της εταιρείας στη Δ/νση: Kίμωνος 6, Μαρούσι, Τ.Κ. 15122 ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) k.kamouzis@gmail.com

14) Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;

Η απάντηση μας στα αιτήματα σας είναι δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Στη περίπτωση όμως που το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μηνός αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Στη περίπτωση όμως που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το δικηγορικό γραφείο δύναται να επιβάλει τη καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για τη παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

15) Που μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του δικηγορικού γραφείου στη Δ/νση: Κίμωνος 6, Μαρούσι, Τ.Κ. 15122 ή στη Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) k.kamouzis@gmail.com

16) Kάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Πραγματοποιείται χρήση <<cookies>> στην ιστοσελίδα μας www.kamouzis.gr πάντοτε όμως μετά από την ενημέρωση και τη συγκατάθεση σας.

17) Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη προστασία προσωπικών δεδομένων.

18) Που μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για τη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19) Πως θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής;

Θα προβαίνουμε σε ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα τη παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πως προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Το δικηγορικό γραφείο είναι Υπεύθυνο της Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνση μας είναι Κίμωνος 6, Μαρούσι, Τ.Κ. 15122. Η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είναι k.kamouzis@gmail.com

Cookies

Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο σας από μια ιστοσελίδα. Επισημαίνεται πως τα cookies δε προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή σας και δε περιέχουν ιούς. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δε συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησης σας (browser). Κατά κανόνα τα cookies χρησιμοποιούνται στη παρούσα ιστοσελίδα μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας σε αυτή, για το σκοπό ανώνυμων, στατιστικών εκτιμήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη.