Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Σε πόσο καιρό βγαίνει το διαζύγιο

Στην Ελλάδα, η απόκτηση του διαζυγίου προέρχεται από απόφαση του δικαστηρίου, και η διαδικασία αυτή μπορεί να χρειαστεί από λίγους μήνες έως και αρκετά χρόνια. Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος του διαζυγίου, η παρουσία παιδιών και η έκταση των διαφορών μεταξύ των συζύγων.

Για τη διευκρίνιση της διάρκειας του διαζυγίου, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις διαφορετικούς τύπους διαζυγίου στην Ελλάδα: το συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο με αντιδικία και το αυτόματο διαζύγιο (γνωστό και ως υπερδιετής διάσταση).

  1. Συναινετικό διαζύγιο: Το συναινετικό διαζύγιο είναι η ταχύτερη και πιο απλή διαδικασία. Για να ολοκληρωθεί αυτό, οι σύζυγοι πρέπει να συμφωνήσουν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το διαζύγιο, όπως η φροντίδα των παιδιών, η χορήγηση διατροφής και η κατανομή της περιουσίας.
  2. Διαζύγιο με αντιδικία: Το διαζύγιο με αντιδικία είναι πιο πολύπλοκο και χρονοβόρο. Σε αυτήν τη διαδικασία, ένας από τους συζύγους πρέπει να καταθέσει αγωγή στο δικαστήριο και να την επιδώσει στον άλλον σύζυγο μέσω δικαστικού επιμελητή. Η αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει τα αιτήματα του αγωγού, όπως η λύση του γάμου, η φροντίδα των παιδιών, η χορήγηση διατροφής και η κατανομή της περιουσίας.
  3. Αυτόματο διαζύγιο (διαζύγιο λόγω υπερδιετούς διάστασης): Το αυτόματο διαζύγιο εφαρμόζεται όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ των συζύγων που υπερβαίνει τα 2 έτη, όπως ορίζεται από το άρθρο 1439 παράγραφος 3. Ωστόσο, η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτήν την περίπτωση είναι παρόμοια με αυτή του διαζυγίου με αντιδικία, περιλαμβάνοντας αγωγή, δικαστικό επιμελητή, δικάσιμο, εξέταση εγγράφων και μαρτύρων, και τελική απόφαση μετά από αρκετό χρόνο.

Παιδιά

Η ύπαρξη ή η απουσία παιδιών είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου. Στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, το δικαστήριο υποχρεούται να εξετάσει τα συμφέροντά τους προτού εκδώσει απόφαση.

Διαβάστε Επίσης  Καταγγελία για Ενδοοικογενειακή βία

Διαφορές

Επίσης, ο βαθμός των διαφορών μεταξύ των συζύγων μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές, το δικαστήριο ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο για την εξέταση των αιτημάτων και την εκδίδοση απόφασης.

Διαδικασία

Η διαδικασία διαζυγίου στην Ελλάδα ξεκινά με την υποβολή μιας αγωγής στο δικαστήριο. Αυτή η αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει τα αιτήματα του συζύγου, όπως η λύση του γάμου, η επιμέλεια των παιδιών, η κατανομή της διατροφής και η κατανομή της περιουσίας.

Μετά την υποβολή της αγωγής, το δικαστήριο ορίζει μια δικάσιμο για την εξέταση της υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι σύζυγοι έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους και να ζητήσουν από το δικαστήριο να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Επιπλέον, μπορούν να καλέσουν μάρτυρες προς απόδειξη των ισχυρισμών τους και να υποβάλουν έγγραφα που υποστηρίζουν την υπόθεσή τους. Οι δικηγόροι τους μπορούν επίσης να παρουσιάσουν προτάσεις και να αντιδικούν τις αντίθετες πλευρές.

Μετά τη δίκη, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, η οποία είναι οριστική και δεν υπόκειται σε ανατροπή.

Χρόνος έκδοσης απόφασης

Ο χρόνος που απαιτείται για την εκδοση απόφασης διαζυγίου στην Ελλάδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, η διαδικασία ολοκληρώνεται σύντομα, συνήθως σε λιγότερο από έναν μήνα από την κατάθεση της συμβολαιογραφικής πράξης στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Στην περίπτωση διαζυγίου κατ’ αντιδικία, η απόφαση μπορεί να αργήσει περισσότερο, και συνήθως κινείται σε εύρος από 1 έως 2 χρόνια, ανάλογα με τον όγκο της υπόθεσης και τις διαδικαστικές αντιδράσεις.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα