Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ποιοι μπορούν να μπουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Η Διαδικασία Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μέθοδο μέσω της οποίας οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να διακανονίσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις απέναντι σε:

 • Τράπεζες
 • Εταιρείες Διαχείρισης Οφειλών (Servicers)
 • Το Δημόσιο
 • Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

Κατηγορίες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνουν:

 1. Φυσικά πρόσωπα, όπως:
 • Ιδιώτες
 • Επαγγελματίες
 • Αγρότες
 • Επιχειρηματίες
 1. Νομικά πρόσωπα, όπως:
 • Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Μη κερδοσκοπικές αστικές εταιρείες

Για να είναι κάποιος επιλέξιμος για ένταξη, πρέπει:

 • Να έχει συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 10.000€.
 • Οι οφειλές αυτές πρέπει να είναι προς τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης οφειλών, το Δημόσιο, και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
 • Να διαθέτει ΑΦΜ και να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα TAXISnet.
 • Να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.
 • Να μην βρίσκεται υπό διαδικασία εξυγίανσης.
 • Να μην έχει ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω του νόμου 4738/2020 (νόμος Κατσέλη).
Διαβάστε Επίσης  Άδεια εισόδου εξόδου πάρκινγκ - Αδειοδότηση

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα