Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άρθρο 231 – Λιπομαρτυρία στο ακροατήριο

Σύμφωνα με το άρθρο 231 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η λιπομαρτυρία στο ακροατήριο αναφέρεται στην κατάσταση όπου ένας μάρτυρας αρνείται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Η ποινή για αυτήν την πράξη είναι ένα πρόστιμο που κυμαίνεται από 200 έως 500 ευρώ. Επιπλέον, ο μάρτυρας που δραπετεύει από το δικαστήριο υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη της απόφασης, και αν η απουσία του έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή της δίκης, θα πρέπει επίσης να επιβαρυνθεί με τις δαπάνες που προκλήθηκαν λόγω αυτής της αναβολής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λιπομαρτυρία στο ακροατήριο είναι αυστηρά ποινική πράξη, καθώς παραβιάζει την υποχρέωση του μάρτυρα να καταθέσει πληροφορίες στο δικαστήριο. Αυτή η υποχρέωση ορίζεται από το άρθρο 209 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επιβάλλει στους μάρτυρες το καθήκον να παρουσιάζονται ενώπιον του δικαστηρίου και να παρέχουν τα γνωρίσματά τους για την υπόθεση.

Η λιπομαρτυρία στο ακροατήριο μπορεί να είναι σκόπιμη ή μη σκόπιμη. Η σκόπιμη λιπομαρτυρία συμβαίνει όταν ο μάρτυρας αρνείται να παραστεί στο δικαστήριο με σκοπό να επιτύχει την αναβολή ή την ακύρωση της δίκης. Αντίθετα, η μη σκόπιμη λιπομαρτυρία συμβαίνει όταν ο μάρτυρας αρνείται να εμφανιστεί για άλλους λόγους, όπως η προστασία συγγενών ή φίλων.

Ο μάρτυρας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ανακοπής κατά της καταδικαστικής απόφασης. Η ανακοπή πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης και πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους ο μάρτυρας δεν παρέστη στο ακροατήριο. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να βασίζονται είτε σε ανωτέρα βία, είτε σε άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια.

Διαβάστε Επίσης  Παράταση μισθωτηρίου - Μίσθωση γίνεται Αορίστου Χρόνου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λιπομαρτυρία στο ακροατήριο μπορεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Συγκεκριμένα, μπορεί να επιβαρυνθεί με τις ποινές που καθορίζονται από τον ποινικό κώδικα για την απείθεια.

Επιπλέον, η λιπομαρτυρία στο ακροατήριο μπορεί να αποτελεί πειθαρχική παράβαση, εάν ο μάρτυρας είναι δημόσιος υπάλληλος ή στρατιωτικός.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα