Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εξώδικο απο τράπεζα

Σε περίπτωση που λάβετε ένα εξώδικο από μια τράπεζα, είναι ζωτικής σημασίας να το διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Συνήθως, ένα εξώδικο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  1. Το ποσό που οφείλετε στην τράπεζα.
  2. Την προθεσμία που σας δίνεται για να καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό.
  3. Τις ενδεχόμενες συνέπειες σε περίπτωση που δεν καταβάλετε το χρέος σας, όπως η έκδοση διαταγής πληρωμής και η κατάσχεση των περιουσιακών σας στοιχείων.

Αν συμφωνείτε με το ποσό που ζητεί η τράπεζα και μπορείτε να το καταβάλετε εντός της προθεσμίας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα και να κανονίσετε την πληρωμή του.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το ποσό που ζητεί η τράπεζα ή δεν μπορείτε να το καταβάλετε εντός της προθεσμίας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. Να ασκήσετε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
  2. Να υποβάλετε αίτηση για ρύθμιση των οφειλών σας σύμφωνα με τον Νόμο Καταπολέμησης της Ληξιπρόθεσμης Οφειλής Δημοσίου και Ιδιωτών (Ν. 3869/2010).

Η ανακοπή είναι ένα νομικό μέσο που σας επιτρέπει να αμφισβητήσετε την νομιμότητα της διαταγής πληρωμής. Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση των οφειλών σας σας δίνει τη δυνατότητα να συμφωνήσετε με την τράπεζα για μια νέα ρύθμιση των οφειλών σας που να είναι πιο εφαρμόσιμη για εσάς.

Αν αποφασίσετε να ασκήσετε ανακοπή, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο για να σας καθοδηγήσει στη σωστή διαδικασία και να σας βοηθήσει στην προετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων.

Το εξώδικο είναι ένα νομικό έγγραφο που μπορεί να περιέχει διάφορες δηλώσεις ή αιτήματα, όπως:

  1. Δήλωση απαίτησης, όπως για παράδειγμα την απαίτηση καταβολής χρημάτων ή την παράδοση κάποιου αντικειμένου.
  2. Πρόσκληση για ενέργεια ή παράλειψη μιας πράξης.
  3. Καταγγελία σύμβασης.
  4. Προσφορά συμβιβασμού.
  5. Προειδοποιήσεις για τη δικαστική διαδικασία που θα ακολουθήσει.
Διαβάστε Επίσης  Πως αποδεικνύεται η μοιχεία στο διαζύγιο;

Το εξώδικο είναι ένα σημαντικό νομικό έγγραφο και η ανταπόκρισή σας σε αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Αν δεν αντιμετωπίσετε τις απαιτήσεις ή τις προσκλήσεις που περιέχονται σε ένα εξώδικο, μπορεί να έχετε νομικές συνέπειες. Για παράδειγμα, μπορεί να αναγκαστείτε να παρουσιαστείτε σε δικαστήριο ή να καταβάλετε αποζημίωση.

Στην Ελλάδα, η επίδοση ενός εξωδίκου γίνεται από ένα δικαστικό επιμελητή. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το εξώδικο και να δράσετε ανάλογα με τις απαιτήσεις που περιέχει. Αν έχετε αμφιβολίες ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες, συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο για να σας καθοδηγήσει.

Να θυμάστε πάντα ότι η ανταπόκρισή σας σε ένα εξώδικο είναι σημαντική και έχει νομικές επιπτώσεις, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα με σοβαρότητα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα