Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Eξώδικο για λήξη μίσθωσης

Το εξώδικο για τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης είναι ένα επίσημο έγγραφο που αποστέλλεται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή με σκοπό να ζητήσει τη λήξη της συμφωνίας μίσθωσης.

Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Η ημερομηνία εκδόσης του εξωδίκου.
  2. Τα στοιχεία του εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής του.
  3. Τα στοιχεία του μισθωτή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής του.
  4. Τον αριθμό της σύμβασης μίσθωσης.
  5. Τον λόγο για τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης.
  6. Την προθεσμία εντός της οποίας ο μισθωτής πρέπει να αποχωρήσει από το ακίνητο.

Προθεσμία αποχώρησης:

Η προθεσμία αποχώρησης που περιλαμβάνεται στο εξώδικο πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες. Εάν ο λόγος για τη λήξη της μίσθωσης είναι η μη καταβολή του ενοικίου, η προθεσμία αποχώρησης μπορεί να είναι μικρότερη, αλλά ποτέ λιγότερη από 15 ημέρες.

Νομικές διαδικασίες:

Εάν ο μισθωτής δεν αποχωρήσει από το ακίνητο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο εξώδικο, ο εκμισθωτής μπορεί να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες για την ανάκληση του ακινήτου. Οι νομικές διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει ο εκμισθωτής περιλαμβάνουν:

  1. Την κατάθεση μήνυσης στο ειρηνοδικείο για τη λύση της σύμβασης μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή.
  2. Την κατάθεση αίτησης αποζημίωσης για τη χρήση του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι, εάν ο μισθωτής δεν αποχωρήσει από το ακίνητο μετά την προθεσμία που ορίζεται στο εξώδικο, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την εκκένωση του ακινήτου και την αποζημίωση του εκκρεμούς ενοικίου μέσω αγωγής. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι προσωρινά εκτελεστή, επιτρέποντας την εκτέλεσή της πριν από τυχόν έφεση. Επίσης, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί αναστολή της εκτέλεσης προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του με νομικά μέσα.

Διαβάστε Επίσης  Διαζύγιο διατροφή μοιχεία

Επιλογή δικηγόρου:

Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να συντάξετε ένα εξώδικο για τη λήξη μίσθωσης, είναι συνήθως συνιστώμενο να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο. Ο δικηγόρος θα σας βοηθήσει να συντάξετε το εξώδικο σύμφωνα με τη νομοθεσία και να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα