Μητέρα δε δίνει το παιδί στον πατέρα

Μητέρα δε δίνει το παιδί στον πατέρα. Είναι γεγονός πως ο νόμος 4800/2021, έφερε σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Ακόμα όμως και μετά από αυτή την εκτεταμένη νομοθετική μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, στη πράξη είναι συνηθέστερο την επιμέλεια του ανηλίκου να την έχει η μητέρα, ειδικότερα αν το τέκνο έχει μικρή ηλικία. Συνεπώς, ο πατέρας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μητέρα δε δίνει το παιδί στον πατέρα.