Διεκδίκηση διατροφής

Η διατροφή που δικαιούται ο ενάγων, σε αγωγή διαζυγίου είναι: α) η διατροφή λόγω διακοπής της συμβίωσης, β) η διατροφή μετά το διαζύγιο (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) και γ) η διατροφή ανήλικων τέκνων. Η διεκδίκηση διατροφής, πραγματοποιείται από τα αρμόδια δικαστήρια, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με προσωρινή διαταγή και μετά, με τη κατάθεση και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διεκδίκηση διατροφής.