Δικηγόροι για Διαζύγια – Δικηγόρος Διαζυγίων

Με το διαζύγιο είτε συναινετικό είτε με αντιδικία λύεται ένας γάμος που έχει τελεσθεί νόμιμα, δηλαδή με όλους τους τύπους είτε θρησκευτικός, είτε πολιτικός. Με το διαζύγιο τα συνήθη προβλήματα που έρχονται στην επιφάνεια και πρέπει να επιλύσει ο δικηγόρος διαζυγίων είναι τα ακόλουθα: η διατροφή των παιδιών, η επιμέλεια των τέκνων, η διατροφή του/της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δικηγόροι για Διαζύγια – Δικηγόρος Διαζυγίων.