Το σύμφωνο συμβίωσης σε αντιδιαστολή με το γάμο.

Στις μέρες μας ο θεσμός του γάμου, είτε πολιτικός, είτε θρησκευτικός δε συνιστά τον μοναδικό τρόπο επισημοποίησης της συμβιώσεως ανάμεσα στα ζεύγη. Οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις οδήγησαν τον νομοθέτη στην υιοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο έχει το ίδιο νομικό αποτέλεσμα με τον γάμο, με διαφορές σε επίπεδο λεπτομερειών και όχι στον πυρήνα των θεσμών. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το σύμφωνο συμβίωσης σε αντιδιαστολή με το γάμο..