Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ψυχολογική Βία & Νόμος στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας». Η πρωτοβουλία αυτή τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 28 Νοεμβρίου 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2023.

Οι βασικοί στόχοι του νέου νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

 1. Επιτάχυνση της ποινικής δίκης: Εφαρμόζονται διαδικασίες που μειώνουν τους χρόνους εκδίκασης των υποθέσεων και βελτιώνουν την απονομή της δικαιοσύνης.
 2. Ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης: Εισάγονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δικαστικών διαδικασιών.
 3. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία: Εισάγονται νέες ρυθμίσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την καλύτερη προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δραστών.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, που μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

 • Μείωση χρόνων εκδίκασης: Εισάγονται νέες διαδικασίες και μηχανισμοί για τη μείωση των καθυστερήσεων στις ποινικές δίκες, όπως η χρήση τεχνολογίας για τη διαχείριση των υποθέσεων και την επικοινωνία μεταξύ δικαστικών λειτουργών.
 • Ενίσχυση των πόρων των δικαστηρίων: Αυξάνεται ο αριθμός των δικαστών και εισαγγελέων και βελτιώνεται η υποδομή των δικαστηρίων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του αυξημένου φόρτου εργασίας.
 • Επιμόρφωση και εκπαίδευση: Νέα προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για τους δικαστικούς λειτουργούς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων και της συνολικής λειτουργίας της δικαιοσύνης.
 • Εξορθολογισμός των διαδικασιών: Απλοποίηση και τυποποίηση των δικαστικών διαδικασιών για τη μείωση των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.
 • Πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας: Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου με μέτρα όπως η αυστηροποίηση των ποινών και η βελτίωση των διαδικασιών υποστήριξης των θυμάτων.
Διαβάστε Επίσης  Διάκριση μεταξύ αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας

Άρθρο 330 – Παράνομη Βία

Ορισμός και Ποινή

Όποιος χρησιμοποιεί σωματική βία ή απειλεί με σοβαρό και άμεσο κίνδυνο προκειμένου να εξαναγκάσει κάποιον να κάνει, να ανεχθεί ή να παραλείψει κάτι, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή με χρηματική ποινή.

Επιβαρυντικές Περιπτώσεις

 1. Αν η παράνομη βία διαπράττεται από δύο ή περισσότερα άτομα που δρουν από κοινού, η ποινή είναι τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση.
 2. Αν η παράνομη βία περιλαμβάνει την απειλή με όπλο, η ποινή είναι τουλάχιστον ένας χρόνος φυλάκιση.

Προστασία των Θυμάτων

Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ισχύουν ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές και μέτρα προστασίας για τα θύματα.

Σχόλια και Προβληματισμοί

Η παράνομη βία συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα που υπονομεύει την ελευθερία βούλησης και την ασφάλεια των ατόμων. Οι νομοθετικές αλλαγές αποσκοπούν στη βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης και στην καλύτερη προστασία των θυμάτων. Σημαντικοί προβληματισμοί περιλαμβάνουν:

 1. Αποτελεσματικότητα των Ποινών: Εξετάζεται αν οι προβλεπόμενες ποινές είναι επαρκείς για την αποτροπή της παράνομης βίας και την τιμωρία των δραστών.
 2. Προστασία των Θυμάτων: Η εφαρμογή των ειδικών διατάξεων για την ενδοοικογενειακή βία απαιτεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων.
 3. Επιβολή του Νόμου: Αξιολογείται η ικανότητα των αρχών να εφαρμόσουν τον νόμο και να διασφαλίσουν την ανάλογη τιμωρία των δραστών σύμφωνα με τη σοβαρότητα των πράξεών τους.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 330 στοχεύουν στη βελτίωση τόσο της ταχύτητας όσο και της ποιότητας της απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στην πράξη για να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα