Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πόσο κοστίζει μια αγωγή σε δικηγόρο – Οδηγός

Το κόστος μιας αγωγής σε δικηγόρο στην Ελλάδα μπορεί να διαφέρει σημαντικά, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος της υπόθεσης, η εμπειρία του δικηγόρου, η γεωγραφική περιοχή, η πολυπλοκότητα της υπόθεσης και το αρμόδιο δικαστήριο.

Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για τις κύριες κατηγορίες εξόδων που μπορεί να προκύψουν:

 1. Αμοιβή Δικηγόρου
  • Συμβουλευτική
   • Αρχική Συμβουλή: Μια πρώτη συμβουλή από δικηγόρο μπορεί να κοστίζει από 80 έως 150 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια και την εξειδίκευση.
  • Προετοιμασία και Κατάθεση Αγωγής
   • Προετοιμασία Αγωγής: Η προετοιμασία και η κατάθεση μιας αγωγής μπορεί να κοστίζει από 500 έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και το δικαστήριο στο οποίο θα κατατεθεί.
   • Εξώδικα και Αιτήσεις: Η σύνταξη εξωδίκων ή αιτήσεων μπορεί να κοστίζει από 100 έως 300 ευρώ ανά έγγραφο.
  • Παράσταση στο Δικαστήριο
   • Παράσταση στο Πρωτοδικείο: Η παρουσία σε δίκες στο Πρωτοδικείο μπορεί να κοστίζει από 300 έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης.
   • Παράσταση στο Εφετείο: Η παρουσία σε δίκες στο Εφετείο συνήθως κοστίζει από 700 έως 3.000 ευρώ ανά συνεδρία.
   • Παράσταση στον Άρειο Πάγο: Η παρουσία στον Άρειο Πάγο μπορεί να κοστίζει από 2.000 έως 5.000 ευρώ ανά συνεδρία.
 2. Δικαστικά Έξοδα
  • Δικαστικά Ένσημα
   • Το κόστος των δικαστικών ενσήμων υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας της αγωγής και ανέρχεται στο 0.8%.
  • Δαπάνες Μαρτύρων και Ειδικών
   • Δαπάνες Μαρτύρων: Οι μάρτυρες μπορεί να ζητήσουν κάποιο χρηματικό ποσό για τα έξοδα μετακίνησης τους.
   • Αμοιβές Ειδικών: Οι αμοιβές των ειδικών, όπως πραγματογνωμόνων ή γραφολόγων, μπορεί να κυμαίνονται από 500 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και την εμπειρία τους.
 3. Λοιπά Έξοδα
  • Εξωτερικά Γραφεία και Αναπαραγωγή Εγγράφων
   • Αναπαραγωγή Εγγράφων: Κόστη για φωτοτυπίες και αναπαραγωγή εγγράφων, που μπορεί να κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ, ανάλογα με τον όγκο των εγγράφων.
   • Ταχυδρομικά Έξοδα: Έξοδα αποστολής εγγράφων, τα οποία μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 50 ευρώ.
  • Έξοδα Μετακίνησης
   • Μετακινήσεις: Εάν η υπόθεση απαιτεί μετακινήσεις, τα έξοδα μεταφοράς του δικηγόρου μπορεί να προστεθούν στην τελική χρέωση.
 4. Τρόποι Πληρωμής και Διακανονισμοί
  • Προκαταβολή: Πολλοί δικηγόροι απαιτούν μια προκαταβολή πριν την έναρξη της υπόθεσης, η οποία μπορεί να είναι το 20%-50% του συνολικού κόστους.
  • Δόσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις, ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου.
  • Συμφωνίες Επί Της Επιτυχίας (Success Fee): Ορισμένοι δικηγόροι μπορεί να δέχονται αμοιβή βάσει της επιτυχίας της υπόθεσης, συνήθως ως ποσοστό της αποζημίωσης που θα κερδηθεί, το οποίο σε περίπτωση εργολαβικού δίκης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%.
 5. ΦΠΑ
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Στην αμοιβή του δικηγόρου προστίθεται ΦΠΑ 24%.
Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο απο τράπεζα

Είναι σημαντικό να συζητήσετε αναλυτικά όλα τα πιθανά κόστη με τον δικηγόρο σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ώστε να έχετε σαφή εικόνα των εξόδων. Τα αναφερθέντα ποσά αποτελούν ένα ενδεικτικό φάσμα αμοιβών, ενώ ο κάθε δικηγόρος τιμολογεί σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε υπόθεσης, σεβόμενος τα κατώτερα όρια αμοιβών που ορίζονται στον κώδικα δικηγόρων και δικηγορικής δεοντολογίας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα