Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πως κατοχυρώνω πνευματικά δικαιώματα

Στην Ελλάδα, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπόκειται σε διαδικασίες κατοχύρωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός ενός έργου αποκτά αυτομάτως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, από τη στιγμή που το έργο δημιουργείται με μια συγκεκριμένη μορφή και είναι πρωτότυπο. Ο νόμος 2121/1993 αποτελεί το κύριο νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας για τον καθορισμό και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παρόλα αυτά, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως:

  1. Δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων: Τα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα συνθέτουν μια δημόσια βάση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών και άλλους σκοπούς.
  2. Παροχή επίσημου έγγραφου: Ο δημιουργός λαμβάνει ένα επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την κυριότητά του στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου του.
  3. Ενδεχόμενη χρηματοδότηση και επενδύσεις: Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ή επενδύσεων για την ανάπτυξη του έργου.

Συνοψίζοντας, ο νόμος ορίζει ότι ο δημιουργός αποκτά αυτόματα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πρωτότυπο έργο του από τη στιγμή της δημιουργίας του. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν οικονομικά και ηθικά δικαιώματα, ενώ η προστασία δεν απαιτεί διαδικασία κατοχύρωσης.

Διαδικασία κατοχύρωσης: Ο δημιουργός υποβάλλει αίτηση κατοχύρωσης στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Εκ των προτέρων κατοχύρωση: Ο δημιουργός υποβάλλει αίτηση κατοχύρωσης στον ΟΠΙ. Η διαδικασία αυτή είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες.
  2. Εκ των υστέρων κατοχύρωση: Ο δημιουργός αποδεικνύει ότι το έργο του είναι πρωτότυπο και ότι έχει αποκτήσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι πιο περίπλοκη και να απαιτήσει την προσφυγή στα δικαστήρια.
Διαβάστε Επίσης  Πολιτικός γάμος

Για να κατοχυρώσετε τα πνευματικά δικαιώματα ενός έργου, πρέπει να υποβάλετε στον ΟΠΙ τα εξής έγγραφα:

  1. Αίτηση κατοχύρωσης: Μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ή με φυσική κατάθεση στον ΟΠΙ.
  2. Αποδεικτικά στοιχεία πρωτοτυπίας του έργου: Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την ημερομηνία δημιουργίας, την υπογραφή του δημιουργού, την ημερομηνία δημοσίευσης και άλλες σχετικές πληροφορίες.
  3. Αμοιβή κατοχύρωσης: Η αμοιβή αυτή εξαρτάται από τον τύπο και το είδος του έργου που προστατεύεται.

Η διάρκεια κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα λογοτεχνικό έργο προστατεύονται για πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΟΠΙ.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα