Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ενδοοικογενειακή βια Νόμος & Αντιμετώπιση

Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την προστασία των θυμάτων και την αποτροπή της βίας εντός της οικογένειας. Παρακάτω παρατίθεται μια αναλυτική και στρατηγική ανασκόπηση του νομικού πλαισίου και των βασικών στοιχείων του νόμου:

Νόμος 3500/2006: Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας

Σκοπός του Νόμου:

Ο Νόμος 3500/2006 στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στην προστασία των θυμάτων. Ορίζει την ενδοοικογενειακή βία ως οποιαδήποτε πράξη βίας εντός της οικογένειας, περιλαμβάνοντας σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική κακοποίηση.

Ορισμοί:

 • Ενδοοικογενειακή Βία: Βία μεταξύ συζύγων, συντρόφων, γονέων και παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας.
 • Θύμα: Το άτομο που υποφέρει από ενδοοικογενειακή βία.
 • Δράστης: Το άτομο που διαπράττει τις πράξεις βίας.

Τύποι Βίας:

 • Σωματική Βία: Πράξεις όπως χτυπήματα, σπρωξίματα, τσιμπήματα και κλωτσιές.
 • Ψυχολογική Βία: Λεκτική κακοποίηση, απειλές και εκφοβισμός.
 • Σεξουαλική Βία: Ανάγκαση για σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος.
 • Οικονομική Βία: Έλεγχος των οικονομικών πόρων του θύματος και αποκλεισμός από την πρόσβαση σε χρήματα.

Μέτρα Προστασίας των Θυμάτων:

 • Επείγοντα Μέτρα: Δικαστικές αποφάσεις για απομάκρυνση του δράστη από την κατοικία ή απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα.
 • Υποστήριξη Θυμάτων: Παροχή ψυχολογικής, νομικής και κοινωνικής υποστήριξης μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών.
 • Προστασία Ανηλίκων: Ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά που είναι μάρτυρες ή θύματα βίας.
 • Ποινικές Κυρώσεις: Αυστηρές ποινές για τους δράστες, όπως φυλάκιση και πρόστιμα.

Πρόληψη:

 • Εκπαίδευση και Ενημέρωση: Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού και εκπαίδευση επαγγελματιών.
 • Συνεργασία Φορέων: Συντονισμός κρατικών και μη κυβερνητικών οργανισμών.

Επιπλέον Ρυθμίσεις και Πρωτοβουλίες:

 • Αναγνώριση και Δικαιώματα των Θυμάτων: Ενημέρωση για υποστηρικτικές υπηρεσίες και νομικά δικαιώματα.
 • Ειδικές Διατάξεις για Ευάλωτες Ομάδες: Προστασία ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και μεταναστών.
 • Καταγραφή και Στατιστικά Δεδομένα: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μέσω δεδομένων.
 • Προγράμματα Αναμόρφωσης Δραστών: Εκπαίδευση για αλλαγή συμπεριφοράς των δραστών.
 • Νομική Υποστήριξη και Συμβουλευτική: Παροχή νομικής υποστήριξης και καθοδήγηση στα θύματα.
Διαβάστε Επίσης  Ψευδής Καταμήνυση

Σημαντικές Διατάξεις του Νόμου:

 • Απαγόρευση της Ενδοοικογενειακής Βίας: Ρητή απαγόρευση κάθε μορφής βίας.
 • Ποινικές Κυρώσεις: Ποινές για τους δράστες, όπως φυλάκιση και πρόστιμο.
 • Προστατευτικά Μέτρα για τα Θύματα: Αστυνομική προστασία, ασφαλής στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη και νομική βοήθεια.
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης: Δημιουργία δομών όπως Κέντρα Άμεσης Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας (ΚΑΤΕΒ) και συμβουλευτικά κέντρα.

Επιπλέον Διατάξεις:

 • Νόμος 4531/2018: Προστασία για θύματα ενδοοικογενειακής βίας που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες.
 • Νόμος 5090/2024: Τροποποίηση του Νόμου 3500/2006, διεύρυνση ορισμού ενδοοικογενειακής βίας και ειδικές διατάξεις για ανηλίκους.

Συμπεράσματα:

Ο Νόμος 3500/2006 είναι κρίσιμος για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας μέτρα πρόληψης, προστασίας και καταστολής. Η εφαρμογή του απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα