Δικηγόρος για Κληρονομικά

Δικηγόρος για Κληρονομικά – Κωνσταντίνος Καμουζής Το κληρονομικό δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου, μετά το θάνατο του και εστιάζει στη τύχη της περιουσίας του. Οι βασικότερες αρχές που διέπουν το κληρονομικό δίκαιο είναι το ιδιωτικό κληρονομικό δικαίωμα, η ελευθερία διάθεσης και το κληρονομικό δικαίωμα της οικογένειας. Ο δικηγόρος για κληρονομικά Κωνσταντίνος Καμουζής είναι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δικηγόρος για Κληρονομικά.