Δικηγόρος για Ακίνητα

Τα ακίνητα επειδή αποτελούν αντικείμενα σημαντικής οικονομικής αξίας τυγχάνουν αυξημένης προστασίας του νόμου. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ύπαρξη υποθηκοφυλακείου, κτηματολογίου και η υποχρεωτικότητα των συμβολαίων ενώπιον του συμβολαιογράφου. Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία η ύπαρξη οργανωμένου συστήματος συγκέντρωσης των τίτλων ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των συναλλαγών. Για κάθε ζήτημα που αφορά το ακίνητο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δικηγόρος για Ακίνητα.