Διαζύγιο διατροφή μοιχεία

Mια συχνή απορία που έχουν πολλοί εντολείς, δεν είναι άλλη από το πως επηρεάζει η μοιχεία το ύψος της διατροφής; Σκοπός του οικογενειακού δικαίου, είναι η μείωση των εντάσεων ανάμεσα στα ζεύγη και αποσβεστικά να μεταβεί το ζεύγος, από το στάδιο της διακοπής της συμβίωσης, στο στάδιο της έκδοσης αποφάσεως διαζυγίου. Ο νομοθέτης ειδικά στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διαζύγιο διατροφή μοιχεία.