Αυτόματο διαζύγιο

Το αυτόματο διαζύγιο, αποτελεί μια διαδικασία αγωγής διαζυγίου που εσφαλμένα έχει επικρατήσει να ονομάζεται αυτόματο, για τους λόγους που θα αναφερθούν κατωτέρω. Στην ελληνική έννομη τάξη, υπάρχουν τρία είδη διαζυγίων: το συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο με αντιδικία και το διαζύγιο λόγω διετούς διαστάσεως των συζύγων (γνωστό και ως αυτόματο διαζύγιο). Η ονομασία της συγκεκριμένης διαδικασίας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αυτόματο διαζύγιο.