Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης και στα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου. Ας δούμε όμως αρχικά, ποια είναι η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ποιος είναι ο ορισμός των ασφαλιστικών μέτρων; Tα ασφαλιστικά μέτρα, είναι η δικαστηριακή διαδικασία που πραγματοποιείται όπως ορίζουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου.