Το δικαιώματα επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ · Ο γονέας που για οποιονδήποτε λόγο δε διαμένει με το παιδί του έχει εκ του νόμου δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό. · Ο περιορισμός του δικαιώματος του γονέα για επικοινωνία με το τέκνο του μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο. · Ο αποκλεισμός του δικαιώματος επικοινωνίας μπορεί να διαταχθεί μόνο με δικαστική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το δικαιώματα επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του.