Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αν όχι τον σπουδαιότερο κλάδο δικαίου. Αυτό συμβαίνει γιατί διακυβεύεται ένα από τα σπουδαιότερα έννομα αγαθά για τον άνθρωπο, το έννομο αγαθό της ελευθερίας. Η καλή γνώση, του γενικού μέρους του ποινικού δικαίου , του ειδικού μέρους του ποινικού δικαίου , της ποινικής δικονομίας και των ειδικών ποινικών νόμων αποτελούν αναγκαία προαπαιτούμενα για μια αποτελεσματική υπεράσπιση του κατηγορούμενου ή για μια γόνιμη παράσταση πολιτικής αγωγής για τον πολιτικώς ενάγοντα.

Η βασικότερη αρχή του ποινικού δικαίου αποτελεί η απορρέουσα από το άρθρο 7 του Συντάγματος αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών- ουδέν έγκλημα, ουδεμία ποινή χωρίς νόμο (nullum crimen nulla poena sine lege).

Η αρχή αυτή εξειδικεύεται σε 4 επιμέρους αρχές: 1. απαγόρευση θεμελίωσης ή επιβάρυνσης του αξιοποίνου βάσει εθίμου, 2. απαγόρευση αναλογίας προς θεμελίωση ή επιβάρυνση του αξιοποίνου, 3. απαγόρευση της αναδρομικότητας, 4. απαγόρευση της θέσπισης αόριστων ποινικών διατάξεων : Η αρχή ουδεμία ποινή χωρίς δίκη, η αρχή ουδεμία ποινή χωρίς πράξη (απαγόρευση ποινικοποίησης του φρονήματος), η αρχή της ενοχής και η αρχή της αναλογικότητας.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως ο ποινικολόγος είναι ο κατάλληλος δικηγόρος για ζητήματα που άπτονται του ποινικού δικαίου καθώς έχει τη γνώση του γενικού μέρους του ποινικού δικαίου, του ειδικού μέρους, των ειδικών ποινικών νόμων και της ποινικής δικονομίας.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ;

Προγγραματίστε μια ενημερωτική συνεδρία με έναν από τους ειδικούς συμβούλους μας.